https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/09/Norsk-Vanns-Trainee-2022-foto-Inger-Anita-Merkesdal-1.jpg

Utfordrende å rekruttere til usynlig bransje

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
ÅRSKONFERANSE NORSK VANN: Hvordan skal vi lykkes i å rekruttere når de unge ikke engang vet at vi finnes? Vi må i hvert fall slutte å være de hemmelige tjenestene, sa Frode Skår, fra Norsk Vann, i sitt foredrag om rekruttering. Beskrivelsen av bransjen som «de hemmelige tjenestene» gikk igjen på Norsk Vanns årskonferanse, som samlet om lag 200 engasjerte aktører fra den norske vannbransjen.  Foredraget hans, «Hvordan skal vannbransjen tiltrekke seg flere mennesker?» innledet bolken «Synliggjøring og rekruttering til kommunene.» Bakgrunnen er målene om å arbeide for at vannbransjen skal ha tilgang til nok og riktig kompetanse samt viktigheten av at tjenestene er synlige og at vannbransjen har et godt omdømme. Som kjent mangler de fleste bransjene folk, og vannbransjens behov vokser. Norsk vanns rapport Rekrutteringsbehov i vannbransjen, status og prognoser 2020 – 2050, beskriver et beskriver et virkelighetsbilde hvor det trengs 140 nye fagarbeidere hvert år frem til 2029, og 37 – 41 ingeniører frem til 2040. Dette for å løse de enorme oppgavene knyttet til konsekvensen av klimaendringene, det ordinære investeringsbehovet, skjerpede og nye myndighetskrav samt strenge tidsfrister. Ãrets traineeVANN deltok aktivt på Norsk Vanns årskonferanse. På hovedbildet er fra venstre: Ida Elise Grenstad (Asker, Asker, Drammen), Valiant Nyembwe (Melhus og Trondheim), Silja Helene Meling (Sandnes, Ivar og Stavanger), Sigurd Semb Mikkelsen (Drammen, Lier og Asker), Ida Haugen (Sandnes, Ivar og Stavanger), Ragnhild Jøssand (Kristiansand 3 avd), Linda Hummervoll (Øyyvar og Bergen Vann), Julie Bang Hasaas (hun er ikke trainee, hun er vannverkssjef i Risør) og Elin Fjellman Nordbye (Ringsaker, Asker og Bærum). VA-Yngre: De unge fikk berettiget plass under konferansen. Les gjerne også artikkelen: Unge VA-ingeniører bør være nøkkelpersoner, i VVS-akktuelt. Der presenteres blant annet VA-yngre og organisasjonens innsats gjennom Martin Stensland, prosjektansvarlig i Asker kommune og leder i VA-yngre. Norsk vannbransje er under press, og noe spøkefullt har han tatt på seg ansvaret for å være lederen for det norske Vannforsvaret.

Bransjen må synes

Å få mennesker til å velge vannbransjen, beskrev Frode Skår som en påvirkningsprosess hvor folk påvirkes til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort. I dette kreves en målrettet kommunikasjonsstrategi som starter med å synliggjøre bransjen. – Vi kan ikke påvirke folk til å velge en bransje de aldri har hørt noe om. Når de ikke vet hvilke karriereveier bransjen byr på, ikke vet hvilke oppgaver bransjen løser og ikke kjenner til miljøet i bransjen, mangler de den grunnleggende kunnskapen for å foreta valg, mener han. – Derfor må vi starte rekrutteringsarbeidet nederst i kommunikasjonstrappa og gå hele veien opp. Det handler om å få folk til å bry seg om hvem vi er, om å fortelle hvorfor vi er her, hvilke verdier vi skaper og hvorfor det er artig å jobbe i bransjen! [caption id="attachment_10111" align="alignnone" width="1024"]
Frode Skår sammen med Julie Bang og Linda Gåserud Fornes, to VA-kvinner som virkelig har oppnådd synlighet. Foto: Inger Anita Merkesdal.[/caption]

Klipp snorer

Frode Skårs utfordring går til hele bransjen. – Bruk alle muligheter til å være synlige. Utnytt emneknagger til å spre kunnskap om betydningen av hva vi gjør. Snakk om jobben, vis frem folka, inviter pressen, sett opp plakater, skryt av unge medarbeidere, tilby sommerjobber, bruk sosiale media, inviter skoleklasser, lag arrangement på verdens toalettdag og inviter ordføreren til å klippe snorer når anlegg skal åpnes! Begynn med lavthengende frukter og gå videre! Oppfordringene hans nesten haglet ut over den lydhøre forsamlingen på årskonferansen til Norsk Vann.

Slik blir vi synlige

– Er det en kultur for å gjøre VA synlig? Spurte han, og svarte seg selv: – Nei, for da hadde vi ikke vært de hemmelige tjenestene. Så beskrev Skår hvordan bedrifter, organisasjoner og kulturer kan skape en kultur for synlighet. Innsatsen må være fundamentert i ledelsen, hvor det må være en forståelse for arbeidet og vilje til prioritering. Arbeidet tar tid og ressurser, ledelsen må finne frem til individer som kan og vil være synlige og kommunisere gjennom sosiale media og annet. Innsatsen må gjøres som en del av arbeidsdagen og ikke som en bi-ting på kveldstid. Først da kan vi få synlighet som monner.

Invitasjon til kommunikasjonsworkshop

Som et ledd i Norsk Vanns innsats for rekrutering arrangeres en kommunikasjons-workshop i Oslo 1. november. Målet er å sammen se på kommunikasjonsutfordringer i bransjen og diskutere om det er noen av disse som kan løse i samarbeid.