https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/08/DSC_1407-Kopi-1-1.jpg

Undertrykk forenkler tetthetsprøving i kummer

avatarevuser
Oppdatert: 24 august 2017
Tetthetsprøving med undertrykk opptar medlemmene i Rørinspeksjon Norge. Under temadagene i Tromsø satte rørinspektørene Trond Havnnes i Høytrykksvakta AS og Per Sigve Henriksen i Norva24 fokus på behovet for en trygg og god tetthetsrøving av kummer med store volum. På sikt ønsker RIN-operatørene også å gjennomføre tetthetsprøving av rør med undertrykk. Dette er i dag kun tillatt i rør fra 500 mm og oppover. Henriksen ser ingen fornuftig grunn til at dette er den nedre grensa. Trykkprøving med undertrykk vil fungere godt også på rør i dimensjoner ned til eksempelvis 160 mm. Rimelig, sikker og rask metode -Testing av kummer med undertrykk er en rimelig, rask og sikker metode. Alle reaksjonskrefter forblir i kummen. Pakninger setter seg den rette veien for å unngå innlekk i kum. De oppstår heller ingen avstempling/forankring av topplate. Rørinspeksjon Norge vil nå komme med innspill i forbindelse med revidering av VA-Miljøblad nr 63, som omhandler tetthetsprøving av kummer.  Her kommer også et eget kapittel om test med undertrykk. Her har grensen gått på 350 mb undertrykk. -Vi vil bevise at det holder med et undertrykk på 100 mb med den såkalte LC-metoden. I forbindelse med testing av kummer og rør med undertrykk er det viktig at alle installasjoner er godt festet. Det er videre viktig å ta hensyn til grunnvannstand. Det må også tas hensyn til det atmosfæriske trykket, understreker Henriksen, som er leder av RINs faggruppa for tetthetsprøving og desinfisering. Må oppdatere VA-Miljøblad Det er lite fagdokumentasjon om undertrykk.  Revidering av VA Miljøblad 63 er derfor nødvendig, mener Henriksen. Han understreker viktigheten av at også ledningseiere opparbeider seg en bestillingskompetanse på dette feltet. Det finnes i dag ingen standard for trykktesting med undertrykk. VA-Miljøblad 63 omhandler i dag kun trykktesting med overtrykk med luft eller vann, - noe som er svært ressurskrevende. Ved å benytte undertrykk forenkler vi testingen både økonomisk og sikkerhetsmessig. -Dette er et skritt fram for vår bransje. VA-Miljøblad er som en «bibel» for alle kommuner, og derfor er det viktig at vi kommer med innspill som gjenspeiler dagens muligheter og den virkelighet vi som rørinspektører jobber i, sier Henriksen videre. Han viser et sterkt engasjement for denne saken, og ser fram til en god faglig debatt med andre aktører under temadagene i Tromsø. Når forslag til revidering er gjennomdiskutert i fagmiljøene i RIN vil VA-Miljøblad få oversendt innspill fra foreningen, lover Henriksen. [caption id="attachment_5082" align="aligncenter" width="800"]
Spenning i lufta på kaia i Tromsø under tetthetsrøving med undertrykk. Foto: Odd Borgestrand[/caption]  ;