https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/01/Oystein-Olimb-og-Martina-B.-Svedahl-Hallingtreff.jpg

Under en uke til Hallingtreff!

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 03 januar 2024

På bildet Øystein Olimb, som er superveteran innen VA sammen med Martina B. Svedahl. Hun arbeider som VA-rådgiver i Asplan Viak og er fagsekretær i RIN.

Arrangementskomiteen i Hallingtreff forbereder seg til å ta imot 350 deltakere til tre lærerike og inspirerende dager hos Hallingplast og på Vestlia Resort. Hallingtreff 2024 starter om få dager!

Det er halvannet år siden forrige Hallingtreff. Mandag 8. januar starter arrangementet med fabrikkbesøk og faglig input hos Hallingplast, før to foredragsdager med tema knyttet til praksis, drift og konsekvenser. I år har arrangørene også fått plass til 25 utstillere fra hele vannbransjen.

Blant konferansedeltakerne er Øystein Olimb, daglig leder i Olimb Anlegg AS. Han har jobbet i familiebedriften for i siden 1998, og har deltatt på Hallingtreff et sted mellom 20 og 25 ganger. I en fersk artikkel begrunner han den hyppige deltakelsen med at Hallingtreff er en viktig plattform for kunnskap om VA.

Etterlyser info. om kontrollordninger

– Hallingtreff hadde aldri i verden hatt den solide standingen det har uten det praktisk-faglige fokuset. Folk kommer tilbake år etter år av én grunn: Fordi det er faglig godt. Cluet er å balansere det teoretiske mot det praktiske. At teoretikerne og praktikerne møtes, har en felles respekt for hverandres fagområder og betydning av begge deler. Sånn er det fortsatt, sier han i artikkelen.

Samtidig ønsker den erfarne fagmannen mer oppmerksomhet knyttet til på kontrollordninger og en bedre kvalitet.

– Det er en altfor høy lekkasjeprosent ute og går. Det er forsmedelig at det skal lekke så mye, selv på nye anlegg. Andre land får til en mye lavere lekkasjeprosent. Hvorfor er det sånn? spør han i artikkelen som du kan lese her

I programkomiteen sitter blant annet Martina B. Svedahl, fra Asplan Viak. Hun er også fagsekretær i RIN, som er medarrangør av Hallingtreff. Her er hele programmet.