https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-19-1-1.png

UKESLUTT: Hvem tar regninga?

avatarevuser
Oppdatert: 25 mai 2021
OPPDATERT: Produsentene av blant annet PE-rør varsler om ekstraordinær økning i råvarepriser. Dette oppgis å være den største prisøkningen på råvarer brukt til produksjon av rør på ti år. Hvem tar regninga? Det blir tema for RIN og SSTT sin Ukeslutt fredag 28.mai kl.13.30.Denne gang deltar blant andre administrerende direktør i Pipelife Norge AS, Sigmund Aandstad og assisterende daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon. Entreprenørene varsler i sin tur byggherre/ledningseier om ekstraordinær kostnadsøkning. Hva er årsaken til at prisene skyter i været? Kan force majeure påberopes? Og hvem er det egentlig som bør eller må ta denne regninga? RIN og SSTT tar debatten i Ukeslutt fredag 28. mai kl. 13:30. Du deltar gratis og uten noen form for påmelding, bare kopier denne linken inn i din kalender og bli med i møtet; Ukeslutt med RIN/SSTT 28.05.2021 klokka 13:30. Vel møtt! Ukesluttlederne Martina B. Svedahl og Borghild T. Folkedal håper representanter fra hele bransjen deltar på fredagens Ukeslutt. Her er rørleverandører, entreprenører, ledningseiere, rådgivere, operatører og andre i bransjen hjertelig velkommen til å delta, understreker de to. Fokus på kostnadene Fagpressen har fokusert på økte kostnader innen bygg og anlegg de siste ukene. Tre av de norske aktørene i rørbransjen er blant de som har uttalt seg. Forrige råvarekrise for plastindustrien var i 2015. Da gjaldt det i hovedsak polyetylen, men nå gjelder dette også for andre plastmaterialer i tillegg til stål og trevirke, noe som gjør situasjonen ekstra dramatisk. Administrerende direktør i Pipelife, Sigmund Aandstad forteller at Pipelife allerede i januar sendte ut varsel til markedet for å forberede sine kunder på en prisøkning som følge av knapphet i leveranser og dermed økte råvarepriser. - Situasjonen er utfordrende for hele bransjen, med til dels ekstreme prisøkninger. Prisøkningen varierer fra 30 til 50 prosent, og det kommer nye prognoser hele tiden. Knapphet i produksjonskapasiteten for plastråstoff, blant annet som følge av den ekstreme kuldeperioden i Texas, har ført til at det har gått fra vondt til verre de siste ukene, sier Aandstad. - Vi må leve med usikkerheten, og forberede oss på at den uoversiktlige situasjonen vil vare i hvert fall fram til sommeren, og kanskje også ut over høsten. Det tar tid å få opp kapasiteten på verdensbasis, samtidig som den globale etterspørselen øker i en verden på vei ut av pandemien, slår Aandstad fast. Et dystert bilde Innehaver Geir Hamnvik i HAplast AS på Furuflaten i Troms tegner det samme dystre bildet. - Dette er en krevende situasjon også for oss, og vi har ingen garanti for at vi får de råmaterialene vi har behov for. Stort sett har vi klart å levere det som er lovet, og vi håper å få tilnærmet de leveransene vi har bestilt. Så langt har vi klart oss, men det er klart vi må øke prisene slik situasjonen er nå, sier Hamnvik. - Det er prisen på gassene som benyttes for å produsere plast som har skutt i været. I tillegg er det driftsproblemer på flere petrokjemiske anlegg, noe som fører til redusert kapasitet på verdensbasis. Kuldeperioden som rammet Texas har også vært en medvirkende årsak. Som følge av korona-situasjonen er det også store utfordringer med enkelte fraktruter, sier assisterende daglig leder/ salgs- og markedssjef i Hallingplast, Sverre Tragethon.