Tydelig budskap og enhetlige krav

Det kom fram under medlemsmøtet som «Strømpeforum – Norge» avholdt i Oslo VAVs lokaler forrige uke. Oslo kommune er i sluttfasen med revisjon av konkurransegrunnlaget for strømperenovering av avløpsledninger i hovedstaden. Det foreløpige grunnlaget ble sendt ut for gjennomgang av strømpe-entreprenørene, og VAV inviterte til et felles møte med de største strømpe-entreprenørene for en diskusjon om innspill og synspunkt. Med «Strømpeforum – Norge» satt dermed majoriteten av potensielle tilbydere i salen, og denne dialogen ble betegnet som svært positiv av alle parter. Konkurransegrunnlag spriker sterkt mellom ulike kommuner, og hovedutfordringen er at bare en håndfull kommuner har kompetanse innen strømperenovering. «Strømpeforum – Norge» kommer nå med forslag til enhetlige krav til produktkvalitet, dimensjonering av strømper og rutiner for sluttkontroll. Strømperenovering er i utgangspunktet en 100% NoDig-metode, og mye tyder på en sterk økning i markedet. Da er det viktig at bestillersiden er entydige i sine krav, slik at konkurransen mellom de forskjellige leverandørene blir rettferdig. VA-/Miljøblad «Strømpeforum – Norge» har som et av sine hovedmål å bidra til en fornyelse av VA-/Miljøbladet om strømperenovering. Dette må framstilles enkelt, slik at ledningseiere vet hva de får og hva de betaler for. VA-/Miljøblad må bli inspirerende lesestoff, for dermed å gjøre NoDig-kaka større. Bladet må også dekke behovet hos konsulentene, som i dag er glad i Norsk Standard, fordi det oppleves trygt, ble det framhevet under møtet i Oslo. VAV´s nye konkurransegrunnlag Etter det interne møtet i «Strømpeforum – Norge», ble man samlet i toppetasjen hos VAV for kritiske kommentarer til VAV´s reviderte konkurransegrunnlag for strømperenovering. Med de fleste strømpeentreprenørene representert, ble dette en effektiv diskusjonsarena. Selv om entreprenørene har sine spesialiteter, var det påfallende hvilken åpenhet de viste. VAV´s representanter tenkte også høyt i forhold til flere utfordringer i hovedstaden. De fortalte blant annet om en av flaskehalsene i dagens fornyelse. – I tillegg til kapasitetsproblemer på deler av ledningsnettet, har vi også kapasitetsproblemer med å konkurranseutsette prosjekter, ble det sagt. Derfor legger VAV om sine konkurranser til en form for områdesanering. På denne måten trekkes entreprenørene også inn i fasen med forundersøkelser og tilstandsvurdering, og deretter benyttes entreprenørenes kompetanse til anbefaling av fornyelse. Dette stiller større krav til entreprenørenes generelle avløpskompetanse og evnen til å omsette forundersøkelser til gode forslag. VAV tar beslutningen om omfang og metodevalg, og administrerer kontrakten på vanlig måte. Mer om temaet kan du lese i neste utgave av Rehab Nytt.