https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-13-12.30.38-–-Kopi-3-1.jpg

Tror på samhandling og miljøbevissthet

avatarevuser
Oppdatert: 13 februar 2018
-Vis lederskap og sett kraftfulle ambisjoner. Vi må synliggjøre miljø og bærekaft når mulighetene byr seg. Vis handlekraft og bruk innkjøpsmakten. Praktisèr samhandling i alle ledd på tvers av fag og bransje. Gjør det enkelt, det gir de beste løsningene. Det var hovedbudskapet til tidligere direktør i Oslo VAV, nå direktør for Kultur og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby, under Rørdagene i regi av Pipelife i Bergen. -Jeg tror på handling. Noen ganger blir vi for opptatt av de fine ordene, og glemmer at det er handlingen som er avgjørende, fortsatte Grimsby. Hun representerer nå en hovedstad med sterke visjoner for et grønt skifte. Det betyr at også bygg og anlegg må endre fokus, når skal det investeres for flere milliarder kroner i kultur og idrettsbygg i Oslo de nærmeste årene. Miljøfordelene -Vi må synliggjøre miljøfordeler når muligheten byr seg også innen infrastruktur. Det er også viktig at vi våger å satse på noen symbol-tiltak som kan være med å bygge en kultur som tar hensyn til miljøet, enten det gjelder vann og avløp, bygg og anlegg eller annen infrastruktur, mente Grimsby. Hun nevnte spesielt de mange mulighetene NoDig metodene innebærer. Dette er i all hovedsak viktige miljøprosjekter, mente hun. Innen bygg og anlegg trakk hun fram idrettsanlegget Jordal Amfi som et grønt prosjekt. Energibehovet blir redusert med to tredeler sammenlignet med det gamle anlegget. Overskuddsvarmen fra kuldeanlegget skal benyttes til å dekke varmebehovet. -Enhver bransje har sine muligheter til å profilere seg som miljøvennlig, mente hun. Den første fossilfrie anleggsplassen er etablert ved byggingen av Lambertseter flerbrukshall i Oslo. Her var kravet at alle anleggsmaskiner enten skal være elektriske eller gå på diesel av beste standard. Grønn transport til og fra anleggsplass er et nytt fokusområde. Fortsatt forfall, men - Under temaet «Framtida, fra forfall til robuste anlegg med lang levetid» slo administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Skudal Hansteen fast at norsk infrastruktur fortsatt forfaller. Hun ga ros til Oslo kommune som virkelig har tatt tak, og RIF har også registrert at det på landsbasis er blitt et langt sterkere fokus på VA-området. Regjeringen har lovet å følge overvannsutvalgets innstilling og styrke norsk vannforvaltning. Arbeidet med klimatilpasning er dessuten helt avgjørende for norsk infrastruktur. Digitalisering på de ulike sektorer er også inne i regjeringsplattformen. Smarte løsninger -Mye av det vi gjør før spaden settes i jorda må ikke koste mye penger. Det er viktig å se på sammenhengen mellom de smarte og de kostnadsbesparende løsningene.  Vi må være tydelig på måloppnåelse. Skal byggetiden reduseres og fotavtrykket bli betydelig mindre er det helt sentralt at ulike aktører må man finne de rette løsningene for det enkelte prosjektet. [caption id="attachment_5438" align="alignleft" width="379"]
-Det er viktig å se på sammenhengen mellom de smarte og de kostnadsbesparende løsningene, sa administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.[/caption] RIF-direktøren kom også inn på de ulike entreprisemodellene. Totalentrepriser blir det stadig flere av, men det kan også være aktuelt med del-entrepriser der risikoen er stor. Gevinsten for samfunnet må også få økt fokus. Samhandling er helt avgjørende for de gode resultatene. Vi sitter med ulik kompetanse, og dialog med markedet er viktig. Byggherrer bør beskrive sitt behov og ikke legge fram løsninger som begrenser innovasjon, slo RIF-direktøren fast. -Etterspør heldigitale prosjekter. Dette er ikke framtiden, men dagens situasjon, konkluderte Liv Kari Skudal Hansteen til en lyttende forsamling.