https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/03/basum-oslo-vav-018-nett.jpg

Tror på gravefri tilkobling

avatarevuser
Oppdatert: 05 mars 2014
Det er snart fire år siden de to veteranene i Oslo VAV, Steinar A. Nilo og John Bjørningstad begynte å snakke om gravefri tilkobling til vannledningene i byen. De mener det er på tide å komme et steg videre innen gravefrie metoder i Skandinavia. Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten, inviterer derfor til dialogkonferanse for innovasjonsanskaffelse, av metode for gravefri tilkobling, fra hus til hovedvannledning. Konferansen avholdes den 18.mars, i Oslo kommune sine lokaler i Strømsveien 102 i Oslo. -Det er stor interessere rundt denne konferansen, bekrefter funksjonsleder Steinar A. Nilo. Steinar Nilo og John Bjørningstad har dermed fått med seg hele Oslo VAV til å utfordre NoDig markedet til å komme opp med løsninger som kan dekke behovet for gravefri tilkobling fra hus til hovedledninger. Oslo kommune ser store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster i å få tilgang til en løsning som muliggjør gravefri tilkobling av vannledning fra hus til hovedvannledning. Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører innenfor bransjer som bl.a. vann og avløp, olje og energi, entreprenører, rådgivende ingeniører, teknologibedrifter og universitets- og forskningsmiljøer. Utvikle løsninger Etter dialogkonferansen vil Oslo VAV invitere til en konkurranse med formål å utvikle løsninger som kan dekke behovet for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning. Vann- og avløpsetaten vil i denne sammenheng bidra økonomisk for å støtte og motivere til innovasjon. Funksjonslederne John Bjørningstad og Steinar A. Nilo sier at det er alt for mye graving i Oslo selv om NoDig metoder alltid blir foretrukket der det er praktisk mulig.  I forbindelse med fornying av gamle vannledninger har kommunen i stor grad benyttet utblokking. -Utblokking er ingen fullverdig løsning for oss. Vi må grave på hvert eneste tilkoblingspunkt, og det medfører en del ulemper for beboere spesielt men for hele lokalmiljøet der vi arbeider generelt, sier Nilo. Han mener derfor det nå er det på tide å gå et steg videre, og tror dette pilotprosjektet vil lykkes.