https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/08/DSC_1320-Kopi-1.jpg

Tromsø sliter med kapasiteten

avatarevuser
Oppdatert: 23 august 2017
Presset i Tromsø er nå så stort at kommunens Vann- og avløpsavdeling har en rekke utfordringer når det gjelder kapasitet. Her mangler det rådgivere, entreprenører og dessuten prosjektledere i egen organisasjon. Plan- og utbyggingsleder i Tromsø kommune, Jan Stenersen, syns det er stas at Rørinspeksjon Norge, RIN, har lagt sitt årsmøte og fagdager til Tromsø. Neste år er det Norsk Vann som legger årsmøtet til Nordens Paris. Vi møter en by full av utfordringer innen vann- og avløp, og her er det nok av oppgaver for de som kan tenke seg å gjøre en innsats i byen, sier Stenersen i møte med RIN-leder Peer-Christian Nordby. -Vann og avløp ligger alltid nederst i en grøft. Vi klarer ikke å følge tempoet til fjernvarmeaktørene og fiberoperatørene. Vi har derfor bedt de andre aktørene legge seg der det er til minst hinder for utbedring og fornyelse av vann- og avløp, forklarer Plan- og utbyggingsleder i Tromsø kommune, Jan Stenersen. -Vi komme etter og vurdere om skal grave på nytt eller om vi skal ta i bruk NoDig metoder som rørfornying, utblokking eller styrt boring for nye traseer. I denne byen er det mangel både på prosjekterende og på entreprenører. Vi sliter med kapasiteten på de fleste områder, sier Stenersen. Tredelt strategi Planavdelingen ønsker nå å etablere en tredelt strategi for veien videre.  For det første kan vi lyse ut enkle graveoppdrag som lokale entreprenører kan gjennomføre raskt og effektivt i henhold til våre hovedplanvedtak. Her kommer det alltid tilleggsarbeider i form av ny veioverflate og utfordringer i forbindelse med private stikkledninger. Vi har et mål om å sanere 4,2 kilometer med ledningsnett hvert år, men vi ser at alle tilleggsarbeider som følger med denne saneringen også tar mye av  kapasiteten til både oss som byggherre, til rådgivere og entreprenører.  Kommunen jobber fortsatt etter gamle saneringsplaner, og den nye saneringsplanen som skulle vært ferdig i 2015 er fortsatt ikke påbegynt. Det betyr ikke at alt arbeid er stanset opp, men vi jobber nå mest etter blålys-metoden, innrømmer Stenersen. Midt opp i denne situasjonen har Stenersen bestemt seg for å fratre som leder for planlavdelingen i kommunen. Ette ni år i Tromsø kommune begynner Stenersen neste uke som selvstendig VA-rådgiver med eget firma i Tromsø. Det er foreløpig ikke ansatt en etterfølger. Mer NoDig i Tromsø Vi må derfor bli flinkere til å utnytte NoDig-markedet. Det er en del strekk som ligger og venter på gravefrie metoder. Vi har en uttalt målsetting om at NoDig skal være førstevalget også i Tromsø. Dette ut fra bærekraftprinsippet og ikke minst av miljøhensyn. Det er klart næringslivet blir rammet når gater graves opp og kunder ikke kommer fram til butikker og kontorer, innser Stenersen. Totalentreprise Det tredje vi skal satse på er utvidet bruk av totalentreprise. Det er en rekke jobber som er så elementære at vi bare kan hente inn pris fra tre entreprenører og be de prise aktuelle ledningstrekk av vannledning, spillvann og overvann som ligger klare for renovering. På den måten kan vi effektivisere prosjektfasen. Utfordringen er at for få entreprenører i vårt lokalområde har administrativ kompetanse til å håndtere denne type entrepriser.   Vårt ønske er først og fremst å øke volumet og dermed kunne ta igjen en del av etterslepet innen VA. Styreformann i Rørinspeksjon Norge, og medlem av VA-utvalget i Maskinentreprenøres Forbund, Peer-Christian Nordby, sier til RIN på nett at han er godt kjent med at flere kommuner ønsker å gå over til totalentreprise. Utfordringen er etter hans vurdering manglende kompetanse også hos rådgiverne.  Stadig flere konsulenter jobber nå hos entreprenørene, fordi entreprenørene selv må tilegne seg nødvendig kompetanse for å håndtere totalentrepriser. -Vi må tenke mer samhandling og ikke bruke for mye ressurser på det juridiske, mener Stenersen. Der har han sammenfallende interesse også med RIN-lederen.