https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/03/infrastruktur-bergen-033-Kopi-1.jpg

-Trenger minister for infrastruktur

avatarevuser
Oppdatert: 28 mars 2014
Få kjenner vannbransjen bedre enn Ræstad, og få har sterkere meninger enn ham. Under infrastrukturdagene i Bergen markerte han seg både med sterke faglige innlegg, konstruktive innspill og spørsmål i de mange korte meningsutvekslingene. -En samferdselsminister har i dag transportsektoren som sitt hovedområde. Han har i realiteten også ansvar for Post- og Teletilsynet og dermed for IT-sektoren. De øvrige infrastruktursystemene befinner seg i et ingenmannsland.  Helsemyndighetene griper fatt i drikkevannskvaliteten, mens forurensningsmyndighetene er opptatt av avløpssiden og dermed utslippene. Med noen små unntak engasjerer de seg imidlertid ikke i VA-nettet, forklarer Ræstad. På veiens premisser -I dag er vi i en situasjon der alt skjer på veiens premisser. Det er en ren tilfeldighet, fordi veien er synlig. Den infrastrukturen som ligger under veien, og som i samfunnsverdi er verd 10 ganger så mye, er gjest hos veien fordi veien synes. Jeg ønsker at Samferdselsministeren skal ta utfordringen på alvor ved å si at han i realiteten bestyrer et infrastrukturdepartement, fortsetter Ræstad. -I dag har vi kostbar og allsidig infrastruktur som er underlagt et veisystem, bare fordi vi ved en ren tilfeldighet altså ser asfalten, men ikke rørene og kablene som ligger under. Alle elementer som totalt utgjør infrastrukturen er gjester i et felles areal som i sin helhet ikke fanges opp av plan og bygningsloven. Det er veilovens paragraf 32 som gjelder. -Infrastrukturen trenger etter mitt syn en samordning som ikke bør skje på veiens premisser. Pr i dag er det ikke noe svar på hvor norsk vannbransje eller VA hører hjemme.  Mitt poeng er at vi trenger en sterk samordning av infrastrukturen totalt sett, og da mener jeg at Ketil Solvik-Olsen i realiteten er den norske infrastrukturministeren, uten at det er behov for opprettelse av et nytt departement av den grunn, avslutter Ræstad.     Samferdselsminister Solvik-Olsen vil ikke umiddelbart påta endre sin tittel til infrastrukturminister. Den nye regjeringen har foretatt en del justeringer i departementer og andre offentlige organer. Opprettelse av et nytt departement er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, men Solvik-Olsen er tydelig på at norsk infrastruktur skal bli så bra at den faktisk kan være et konkurransefortrinn for oss som nasjon.