https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0747-–-Kopi-1.jpg

Toril Hofshagen går til NVE

avatarevuser
Oppdatert: 01 oktober 2018
Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann slutter etter 18 år i organisasjonen. Fra februar 2019 begynner hun son regionsjef for Region Øst i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Hofshagen har satt dype spor etter at hun kom i lederposisjon i Norsk Vann. I en pressemelding fra Norsk vann sier styreleder Robin Kåss at han gjerne vil takke Toril for en flott innsats for Norsk Vann gjennom mange år. – Toril har stått på for en positiv utvikling av så vel Norsk Vann som av vannbransjen i Norge, i et godt samspill med Norsk Vanns medlemmer og samarbeidspartnere. Det er også et viktig arbeid hun skal ta fatt på i NVE for å sikre samfunnet mot flom og skred. Jeg ønsker henne lykke til i den nye jobben. - Det blir en spennende utfordring å gå fra arbeid med vann og avløp på nasjonalt og europeisk nivå til arbeid med flom- og skredsikring på regionalt og lokalt nivå, sier Toril Hofshagen. - Det handler uansett om det viktige vannet for min del. Men jeg vil savne de mange flotte kollegene i vannbransjen og i Norsk Vann, samt det meningsfylte samspillet med politikere og samarbeidsorganisasjoner.  Men det er en tid for alt, og det er et privilegium å kunne gå fra en jobb jeg fortsatt brenner for, til en ny jobb som garantert også vil bli engasjerende. Toril Hofshagen vil ha sin siste arbeidsdag i Norsk Vann 31. januar 2019. - Først har jeg en aktiv høst foran meg sammen med styret og kolleger i Norsk Vann, der vi skal jobbe med en rekke interessepolitiske og faglige saker, samt implementere ny strategiplan fra 2019, forteller hun. Styret i Norsk Vann vil nå starte rekrutteringsprosessen for å få ansatt en ny direktør. - Styret håper å få mange gode søkere til stillingen, da Norsk Vann er en veldrevet organisasjon med godt omdømme, sier styreleder Robin Kåss i pressemeldingen.