Toril den nye sjefen for Norsk Vann

Einar Melheim har gått av som direktør etter 11 år. I tillegg til å bli pensjonist, skal Einar jobbe deltid for Norsk Vann som konsulent. Ny i jobben som direktør er Toril Hofshagen. Hun har jobbet som assisterende direktør i Norsk Vann siden 2001, og er således godt kjent for våre medlemmer og samarbeidspartnere, skriver Norsk Vann på sine nettsider. Sekretariatet i Norsk Vann har samtidig gjennomgått en omorganisering, og fra 1. august er sekretariatet inndelt i tre avdelinger: Avdeling for kurs og administrasjon, avdeling for vanntjenester og avdeling for samfunnskontakt. Yngve Wold er ansatt som ny avdelingsleder for kurs og administrasjon og som assisterende direktør. Kjetil Furuberg er ansatt som avdelingsleder for vanntjenester, mens Thomas Langeland Jørgensen har fått jobben som avdelingsleder for samfunnskontakt. Avdeling for kurs og administrasjon skal jobbe med Norsk Vanns kursprogram og e-læring, samt administrativ drift av organisasjonen. Avdeling for vanntjenester er Norsk Vanns ”fagavdeling” for vann- og avløp. Avdelingens ansatte skal i hovedsak jobbe med Norsk Vann prosjekter og bistå medlemmer med vannfaglige spørsmål. Avdeling for samfunnskontakt skal blant annet jobbe med kommunikasjon, rammebetingelser, jus og forvaltning.