https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/09/RIN-Tom-B-1.jpg

Tom A. Karlsen gratuleres som årets Vannprisvinner»

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Tom A. Karlsen har i stor grad bidratt til kompetanseheving og utvikling igjennom 45 år i yrkeslivet. Under utdelingen av prisen var det likevel hans delingsiver og formidlingsevne som gjentatte ganger ble fremhevet. Som Borghild T. Folkedal, SSTTs norske styreleder sa det i etterkant: ­– Jeg kan ikke tenke meg en mer verdig vinner av vannprisen enn Tom A. Faktisk trodde jeg han allerede hadde fått den for noen år siden! – Vi gratulerer Tom A. Karlsen med utmerkelsen, sier også Reidar Kveine, styreleder i RIN.

Innholdsrik begrunnelse

Sigmund Tøien, leder av RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk, åpnet Vannprisseminaret som ble arrangert til ære for prisvinneren, med å sitere fra juryens begrunnelse. – Prisvinneren har gjennom sitt 45 år lange yrkeslive arbeidet for hele bredden av VA-faget. Det som allikevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg, kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp. Tom A. har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen, innledet Tøyen og fortsatte: – Juryen legger spesielt vekt på det som kommer hele bransjen til gode. Det er ikke nok å være en bauta i for eksempel Cowi. Tom A. har bidratt til hele bransjen ved blant annet: Utarbeidelse av VA-miljøblader for inntak- og utslippsledninger, Kravspesifikasjoner for vannkummer (RIN) og utgivelse av boken Undervannsledninger – utfordringer og løsningsmuligheter (2022). Sistnevnte bok er utarbeidet i samarbeid med Hallingplast og er kostnadsfritt tilgjengeliggjort for alle i Vannbransjen, beskrev Sigmund Tøien.

Raus prisvinner

Vannprisen utgjør et diplom, blomster, vannbøtta, et reisestipend samt et seminar til ære for prisvinneren: Vannprisseminaret. Det ble gjennomført 28. september 2022, med tittelen Bærekraft og innovasjon i det undersjøiske og underjordiske VA-systemet. Det var ved åpningen av dette Sigmund Tøien overrakte prisen til den opplagte vinneren. – Jeg er veldig takknemlig for utmerkelsen og ydmyk når jeg vet hvem som har fått prisen før meg. Så må jeg få takke alle sammen, for vi er et fellesskap som driver med Vann– og avløpsledninger. Uten dere hadde jeg ikke fått denne prisen, for det er sammen vi er sterke og det må vi fortsette å være fremover, sa Tom A., da mikrofonen ble hans. I salen satt både Karlsens sønn og kone. Den anerkjente VA-mannen benyttet også anledningen til å takke sin familie og sin arbeidsgiver, samt alle oppdragsgiverne hans i samtlige fylker i Norge, som han har arbeidet for. Tom A. takket konkret for oppgavene de har gitt ham. Vinneren mener det er disse som har gjorde det mulig for ham å få ut sitt budskap. – Men en får ikke ut noe budskap uten at en har noe talerør, og for meg har Hallingtreff vært et talerør som jeg har hatt mulighet til å få spredt mitt budskap gjennom. Da må jeg spesielt få nevne Odd Borgestrand, journalisten som har skrevet artikler i ulike tidsskrift og delt på nettsteder, som har gjort at tankene jeg brenner for har fått kommet ut og blitt kjent blant andre, sa Tom A. for den lydhøre forsamlingen.

Innsatsen fortsetter

Til stede på Vannprisseminaret var også SSTTs Borghild T. Folkedal. – Tom A. sier at karrieren han har vært full av endringer. Men det som virker til å ha vært konstant, er hans inkluderende og positive holdning og hans vilje til å dele sin kunnskap. I tillegg er han enormt fremoverlent og kreativ. En inspirator og motivator for hele vannbransjen, beskriver hun. Etter prisoverrekkelsen gratulerte Borghild prisvinneren fra salen, og fortsatte: – Jeg har aldri sett på Tom A. som en konkurrent, men som en kollega. Nå lurer jeg på - hvor går veien videre? VA-mannen takket for en hyggelig hilsen, og svarte at han har familie og barnebarn han skal bruke mer tid til. Karlsen kan også komme til å skrive artikler om tema han brenner for, tema han ikke har fått kommunisert godt nok ut. Han vil bruke tid på å reise, blant annet på orienteringsløp – og kanskje han dukker opp på Hallingtreff? Innsatsen fortsetter for den verdige vinneren. [caption id="attachment_10167" align="alignnone" width="1024"]
- Jeg kunne nevnt flere, men i fellesskap deler jeg vannprisen med hele den norske vannbransje, sa Tom A. som avslutning på takketalen sin. Her er han mellom sin kone Unni Strand Karlsen og sønnen Kjell Arild Karlsen. Foto: Borghild T. Folkedal.[/caption]

FAKTA: Vannprisen

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. En komité oppnevnt av Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), avgjør hvem som skal få Vannprisen. Utmerkelsen er stiftet av RIF i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og ble i år delt ut for 32. gang.