https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/06/garder-rin-1.jpg

To nye kurstilbud fra RIN i høst

avatarevuser
Oppdatert: 26 juni 2020
Rørinspeksjon Norge inviterer til to kurs i september. Det ene kurset er oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 2.september, mens det andre kurset er operatørkurs på private avløpsledninger 28.-29.september. Begge kursene arrangeres på Garder kurs- og konferansesenter. Oppgraderingskurset i rørinspeksjon går over èn dag, og påmeldingsfristen er satt til 2.august.  Foredragsholdere på dette kurset er Hans Jørgen Haugen i Asplan Viak og Peer-Christian Nordby hos Olimb. Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018. Kurset gir en teoretisk gjennomgang av hva som er nytt i forhold til Norsk Vann rapport 145/2005. Fokus vil være på rapportering fra avløpsledninger, ikke vannledninger. Akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon gjennomgås. Foredragene vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset. Man må med andre ord laste ned og ta med egen PC, evt. skrive ut om man ønsker å ha tilgang til foredragene under kursets gjennomføring.  Det er derfor viktig med tydelige epost-adresser til deltakere ved påmelding for å få tilgang til kursdokumentene, opplyser Jonny Undersaker i sekretariatet til RIN. Dette gjelder for begge kursene i september. Alle kursdeltakere som gjennomfører hele kurset og viser brukbar faglig forståelse ved avsluttende prøve, vil få utstedt nytt operatørbevis. Rapporteringsprogram og ledningskartverk Rapportering i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018 benyttes i WinCan versjon VX (ikke versjon 8). Programmene vil inneholde en ny beregning av skadepoeng for klassifisering av avløpsledninger etter tiltaksbehov. Det er satt av 20 plasser på dette kurset. Se nederst for mer info og påmelding.  

Operatørkurs private avløpsledninger

tar for seg stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg. Kursleder er Peer-Christian Nordby, og med seg på kurset har han Morten Trevland, Øyvind Holskog, Arnt Olav Holm og Trond Alm. Når kommuner snakker om de private stikkledningene, er dette kun ledninger fra det kommunale nettet og fram til grunnmur. For den private ledningseier må man også passe på de ledninger som passerer under bygningen og det innvendige røropplegget. Forundersøkelser og tilstandskontroll er hovedfokuset i kurset. Rørinspeksjon med videokamera er den beste metoden for innsyn i selvfallsledninger. Og det man ser, skal rapporteres etter et standardkrav. Aktuelle observasjoner blir gjennomgått, og man får innføring i rapporteringshåndbok T-25, som er oversatt fra den svenske utgaven. Normalt spyles avløpsledningene før man kan foreta rørinspeksjonen. Spyling av innvendige avløpssystem er en stor utfordring, og erfarne spyle-operatører deler sin kunnskap på kurset. Det er vanskeligere å få tilsvarende tilstandsvurdering av vannledningene. På kurset får vi omtale av de mest brukte metoder for trasésøk, og gode tips fra erfarne operatører, forteller Peer-Christian Nordby, som til daglig jobber i Olimb. Ledningsfornyelse Kurset omfatter også en kort orientering om aktuelle metoder for fornyelse av rørene ved minimale, bygningsmessige inngrep. Dette har blitt et stort marked i Norge, og spesielt nevnes strømperenovering av selvfallsledninger. Det er satt av 20 plasser på dette kurset. Her er komplett informasjon og skjema for påmelding til kursene: Invitasjon - Operatørkurs private avløpsledninger - september 2020 Invitasjon og påmelding til oppgraderingskurs rørinsp 09-2020