https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/09/Asker-RIN-1.jpg

Tips for å lykkes med rekruttering

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Med langsiktig og strategisk innsats, gjennomgående rekrutteringsperspektiv samt aktiv og kreativ rekruttering, har Asker kommune lyktes i å rekruttere til virksomheten vann- og vannmiljø. Men arbeidet er ikke gjort en gang for alle. NORSK VANNS ÅRSKONFERANSE: Marte Helene Lie, virksomhetsleder Vann og vannmiljøAsker kommune, bidro med konkrete beskrivelser av rekrutteringsarbeid som gir resultat i sitt foredrag på Norsk Vanns årskonferanse 2022. – Rekruttering er gøy. Det er godt å være med og bidra til et godt arbeidsmiljø og det gjør vi gjennom god rekruttering! mener Marte Helene Lie, virksomhetsleder Vann og vannmiljøAsker kommune. Virksomheten hun leder har 92 ansatte med et stort spenn i alder, kompetanse og erfaring. Bakgrunnen for det målrettede rekrutteringsarbeider er høy gjennomsnittsalder med et tradisjonelt og konservativt miljø, samt utfordringer med å lykkes gjennom tradisjonelle rekruttering. Kommunen ligger sentralt, mellom Oslo og Drammen, og har gode kommunikasjonslinjer begge veier. Beliggenheten kan være både en utfordring og en fordel. For å rekruttere måtte de bli mer attraktive og benytte mer utradisjonelle metoder. De arbeider med en mediestrategi, som ikke er ferdig enda. Men tiltak som har bidratt til resultat beskrev hun i fleng.

Dette virker

 • Asker deltar i trainee-program i samarbeid med Norsk Vann med flere.
 • Bruker  sommerstudenter og sommerhjelp, som bidrar i noen måneder med alt fra registrering, prøvetaking og kartlegging til enkelt vedlikehold.
 • Samarbeider med universitet om masteroppgaver og Ph.d.–oppgaver.
 • Har hospitering i kommunen. De som hospiterer får en arbeidsplass i kommunen, og reel mulighet til å kjenne på arbeidsoppgavene. Dette gir innblikk i det aktive og spennende arbeid som pågår i faget.
 • Avdelingen tør å satse på nyutdannede. De mangler arbeidserfaring, men har en betydelig annen erfaring, blant annet digital.
Når det gjelder utdanningssektoren underviser Asker kommune på Oslo Met og videregående skoler. De deltar i FoU­-program, jobber for å bli godkjent som lærlingebedrift i flere fag. – Vi deltar også på rekrutteringsdager. Der stiller vi med engasjerte ansatte.

Behold de du har

Virksomhetslederen i Asker understrekte at innsats for å holde på den kompetansen en allerede har er en vesentlig del av arbeidet. Det gjør virksomheten ved å:
 • Gi personalet spennende og utviklende oppgaver.
 • Gi dem ansvar og tillit.
 • Lytte til deres kunnskap.
 • Sikre et stort nok fagmiljø, med bredde og mangfold i alder og kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor, dette gjorde de også før pandemien.
 • Ha det moro på jobb!
Andre tiltak for å beholde kompetansen er å legge til rette for deltidsstudier, gi støtte til Ph.d., gjennom fadderordning og aktivitet i VA-yngre.

Miljøbevissthet

Marte Helene Lie opplever at VA-fagets samfunnsoppdrag er en attraktivitet blant de unge. – Om studentene kjenner til samfunnsoppdraget vårt i utgangspunktet, er vi usikre på. Men ved å ha sommerjobber og hospitere hos oss får de kjennskap til dette. Vi får tilbakemeldinger på at det å bidra til å løse oppdraget gir en merverdi, fortalte Lie. Selv om avdelingen har nådd resultat gjennom innsatsen, og har fått et bredt faglig fagmiljø og lav turnover, er det nå endringer i samfunnet, som gir utfordringer. Blant disse er nærhet til enda mer attraktive Oslo kommune, en konservativ lønnsutvikling og konkurranse fra konsulenttjenesten. Samtidig deler hun gjerne ut sine beste råd. – Vi mener det er kjempeviktig å stå sammen i bransjen og å bruke studiestedene. Vi har hatt gode resultat ved systematisk deltakelse på studiestedene, spesielt innen de områdene hvor vi har ledige stillinger, var hennes siste tips under foredraget om rekruttering som gir resultat.