https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/05/myhre-og-folkedal-1.jpg

Til kamp for miljø og gravefri framtid

avatarevuser
Oppdatert: 05 mai 2015
Fra entreprenørsiden var Pipeliner, Kjeldaas, Olimb Rørfornying og Båsum Boring representert med kompetente foredragsholdere. Fra rådgiversiden var Asplan Viak representert med en av sine eksperter på gravefrie metoder, og både Oslo, Stavanger og Sola kommuner stilte med noen av sine fremste vannbransje-ledere for å øke oppmerksomheten og kunnskapen om målrettet ledningsrenovering. Fullverdig metode Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune-Myhre, prosjektleder Hendrik Panman hos Kjeldaas AS, daglig leder Tor Heggernes i Pipeliner AS og Dag Espen Båsum i Båsum Boring AS, var alle åpne på muligheter og begrensninger innenfor ulike NoDig metoder. At konkurrerende entreprenørselskaper velger å være åpne om egne utfordringer er sjelden i anleggsbransjen, men dette viser at NoDig-entreprenørene er opptatt av å formidle metodenes miljømessige og økonomiske fordeler, mener alle aktørene som deltok i Stavanger. -Vi deltar på denne typen fagtreff for å gjøre hverandre gode, sier Tor Heggernes i Pipeliner AS i Bergen. Dette selskapet har spesialisert seg på fornyelse av vannledninger, mens Vestfold-firmaet Kjeldaas AS er kjent for å kombinere konvensjonell graving og ulike NoDig metoder. Båsum Boring har over 60 års erfaring med blant annet fjellboring, utblokking og energibrønner, og har en solid markedsandel innenfor disse segmentene i Norge. Strømpeforinger fra Olimb dekker nå både vann- og avløpssiden. Fornying av hovedledninger vann med mange anboringer har lenge vært en utfordring, men nå kan fornyingen gjennomføres uten at det er nødvendig å grave ned på anboringene. Dette er et stort framskritt, sier Myhre, som mener norske kommuner og interkommunale selskaper har et ansvar for å velge den mest miljøvennlige og rimeligste løsningen når ledningsnettet skal fornyes. Da er det liten tvil om at NoDig metodene kommer best ut både for vann og avløp, mener entreprenørene som var representert under fagtreffet. Økt fokus i Rogaland Stavangerregionen har ikke vært den mest aktive innen gravefrie metoder, og det er en av grunnene til at den norske arbeidsgruppa i SSTT mente det nå var på høy tid med et fagtreff i denne regionen.  Når et femtitalls fagpersoner fra en rekke kommuner og vannverk i Rogaland deltok på dagens fagtreff må det betegnes som en suksess for SSTT som hovedarrangør, sammen med Stavanger kommune og IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon, som totalt dekker 13 Rogalandskommuner). Sola kommune har vært den ledende NoDig kommunen i Rogaland, og rapporterte om gode erfaringer med ulike metoder. Kommunens representant, Rune Hatteberg, bebudet da også en ytterligere satsing på gravefrie metoder. Også Bjørn Zimmer Jacobsen fra Stavanger kommune ga samme signal.IVAR på sin side hadde heller dårlige erfaringer med et av sine prosjekter, utført av en entreprenør som ikke var representert under dagens fagtreff, og fikk også fram sin frustrasjon over det selskapet opplevde som delvis ansvarsfraskrivelse både fra produsent og utførende med sin hovedvannledning. Utadrettet -SSTT Norge skal bli mer utadrettet, uttalte lederen for foreningen, Lars Wermskog, under foreningens årsmøte i Malmø i slutten av april.  Denne gang var det kort vei fra ord til handling. Fagtreffet i Stavanger må nærmest betegnes som en «misjonsreise» for gravefrie metoder. SSTT-lederen legger ikke skjul på at foreningen vil ha flere aktører med på laget for en miljøvennlig og god ledningsfornyelse. -Vi blir aldri gode nok på ekstern informasjon om NoDig metoder, men fagtreff der vi møter bransjefolk som daglig står i utfordringer med å fornye ledningsnettet er uhyre viktig for hele bransjen, mener Wermskog. Fornyelse og miljø Sivilingeniør Borghild T. Folkedal i Asplan Viak i Drammen er en ivrig tilhenger av gravefrie metoder, og under fagtreffet argumenterte hun sterkt for de ulike metodene ut fra egne og andres erfaringer. -Det er mange prosjekter som blir graveprosjekter uten at NoDig-metoder overhode blir vurdert. Slik kan vi ikke ha det. Naboloven sier at dersom man påfører noen en unødig ulempe så er dette å betrakte som ulovlig.  Ethvert graveinngrep må vurderes nøye før anleggsutførelse. NoDig metoder er et viktig og riktig alternativ i svært mange tilfeller, mente Folkedal. For vannbransjen handler det om bærekraftig utvikling, og da handler det om miljø, kvalitet og levetid.  Bærum kommune har kommet fram til at gravefrie metoder er svært besparende, og dette gjelder både tettbygde strøk og «på landsbygda», understreket Folkedal, som oppfordret til å tenke miljø ved fornying av ledningsnettet. Hun viste til et prosjekt på Hamar der det ble registrert 87 prosent lavere CO2 utslipp sammenlignet med graving. Prosjektprisen ble 45 prosent lavere enn pristilbud på konvensjonell graving og anleggstiden ble halvert. Hennes konklusjon er at framtida i norsk vannbransje i langt større grad må bli gravefri, og Folkedal fikk sterk støtte fra samtlige foredragsholdere i Stavanger. [caption id="attachment_3355" align="aligncenter" width="584"]
Foredragsholdere samlet på ett brett. Fra venstre SSTT-leder Lars Wermskog, Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger, Rune Hatleberg, Sola, Borghild T. Folkedal, Asplan Viak, Tor Heggernes, Pipeliner AS, Svein Rune Myhre, Olimb Rørfornying AS, Leif Terje Øvernes, IVAR, Dag Espen Båsum, Båsum Boring AS, Hendrik Pannman, Kjeldaas AS og Odd Hummelvoll, IVAR.
Foredragsholdere samlet på ett brett. Fra venstre SSTT-leder Lars Wermskog, Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger, Rune Hatleberg, Sola, Borghild T. Folkedal, Asplan Viak, Tor Heggernes, Pipeliner AS, Svein Rune Myhre, Olimb Rørfornying AS, Leif Terje Øvernes, IVAR, Dag Espen Båsum, Båsum Boring AS, Hendrik Pannman, Kjeldaas AS og Odd Hummelvoll, IVAR.[/caption]  ;