https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/05/ifat2-097-1.jpg

Tidenes største VA-messe i München

avatarevuser
Oppdatert: 12 mai 2014
135.000 besøkende fra 170 land har vært innom portene på de fem dagene messa varte. Antallet utstillere ble i år på hele 3.081, og de kom fra 59 ulike land. Dermed er også den internasjonale delen av messa blitt enda sterkere enn for to år siden. Den utenlandske andelen er nå på nesten 45 prosent. Eugen Egetenmeir, administrerende direktør i Messe München, var overveldet over responsen på årets messe. IFAT har slått alle tidligere rekorder. Arrangørene sa på en pressekonferanse fredag ettermiddag at IFAT i år presenterte verdens mest omfattende utstilling av innovasjoner og løsninger innen miljøteknologi. Klimaendringer, stigende råvarepriser, stadig flere megabyer og økt i industrialisering i tidligere uviklingsland har økt  etterspørsel etter produkter og tjenester som adresserer miljø-og klimautfordringer. IFAT-messa, med sin dekning av vann, avløp, avfall og råmaterialforvaltning , identifiserer strategier og programmer for å bruke ressurser i intelligente sykluser for å bevare disse ressursene på lang  sikt ble det hevdet under ettermiddagens pressekonferanse. Mange utlendinger Det utenlandske innslaget (utenfor Tyskland) utgjorde i år nesten 45 prosent av alle besøkende.  Årets IFAT hadde den høyeste andelen av besøkende fra utlandet i IFATs historie.  De ti beste opprinnelseslandene for besøkende, etter at Tyskland, var Østerrike, Italia, Sveits, Nederland, Danmark, Polen, Tsjekkia, Russland, Spania og Storbritannia. Hvor mange nordmenn som besøkte messa i år er det foreløpig for tidlig å si, men observatører vi snakket med sier til oss at de aldri har hørt så mye norsk i utstillingshallene som nettopp i år. Toppkarakterer Innovasjon Norge sammen med om lag 15 norske vannbransjebedrifter var sterkt tilstede under årets messe, og var godt fornøyd med responsen både fra norske gjester og utenlandske kontakter. Med denne paviljongen fikk Norge vist at det er kompetanse og produkter å hente også fra landet langt i nord. I følge en undersøkelse blant årets utstillere, utført av TNS Infratest, sier 94 prosent av utstillerne at de er godt fornøyd eller meget godt fornøyd med kvaliteten på messa og kompetansen på årets besøkende. Neste IFAT messe er fra 30 mai til 3 juni 2016 i München.