https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/04/Breen-2-1.jpg

Thomas Breen takker av i Norsk Vann

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Thomas Breen ønsker å gå tilbake til politikken på heltid etter kun fire år som direktør i Norsk Vann.  Breen ble hentet inn til Norsk Vann nettopp på grunn av sitt brede politiske nettverk, og savnet etter den politiske manesjen er årsaken til at han takker av 31.mai neste år. De politiske partiene starter nå opp prosessen med å få på plass listene til neste års kommune- og fylkestingsvalg, og Breen er ønsket som kandidat til fylkestingsvalget for Arbeiderpartiet i Innlandet. Han har derfor svart at han stiller meg til rådighet. Lang oppsigelse Prosessene i politiske partier frem mot valg er langvarige, og det er ikke sikkert at man får en posisjon som fører til et politisk heltidsverv. Slik er det for alle som stiller seg til disposisjon. Situasjonen til Breen er imidlertid litt uvanlig, siden han er direktør for en nasjonal interessepolitisk organisasjon. -Jeg mener det er uheldig å sette Norsk Vann i en usikker situasjon over lang tid, og har kommet frem til en avtale hvor jeg avslutter mitt arbeidsforhold med Norsk Vann, forklarer Breen. -Avtalen gjør det mulig for styret i Norsk Vann å bruke god tid på å finne en etterfølger som direktør, samtidig som jeg kan konsentrere meg om å jobbe godt sammen med resten av sekretariatet med å sette søkelys på vannbransjens behov et drøyt år til, sier Thomas. Fornøyd med jobben Styreleder i Norsk Vann, Robin Kåss beklager å miste Breen. -Da vi ansatte Thomas Breen visste vi at det var en risiko for at andre spennende virksomheter kunne rekruttere ham fra oss. Vi er godt fornøyde med jobben som så langt er gjort, han har bidratt til å løfte fram bransjens behov på en god måte. Vi ønsker ham lykke til når han etterhvert går over til nye oppgaver, sier Kåss. Både styrelederen og direktøren presiserer at det blir viktig å holde trykket oppe det neste året, i vannbransjens tjeneste. Har tatt et valg Thomas Breen utdyper sitt valg på egen Facebook-side. Her skriver han: I vinter har jeg blitt kontaktet fra folk i Innlandet AP, om jeg vil stille meg til disposisjon til neste års fylkestingsvalg. Jeg har virkelig savnet å kunne være partipolitisk aktiv, selv om jeg nå har en spennende jobb med mange gode kollegaer. Når valget da ble tatt om å stille seg til disposisjon for nytt folkevalgt verv, var det også nødvendig å involvere styret i Norsk Vann. Det å være direktør i en nasjonal interessepolitisk organisasjon, samtidig som man ønsker partipolitiske verv, er en situasjon jeg ikke ønsker. Verken for meg selv, eller Norsk Vann. Jeg er glad for at dialogen med styret har vært åpen og god, og at vi har en avtale på plass hvor jeg slutter i Norsk Vann 31.mai neste år. Hvordan nominasjon ender er jo umulig å spå, for jeg vet at det er mange gode kandidater i Innlandet AP. Derfor kan det godt være at jeg uansett må finne meg en ny jobb fra neste år. Det blir i så fall en jobb hvor det vil være mulig å kombinere det å være en god ansatt og samtidig kan være partipolitisk aktiv. Uansett, så gleder jeg meg til både å jobbe videre for vannbransjen det kommende året, og etterhvert bli partipolitisk mer aktiv igjen.