https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/12/VA-miljoblad2.jpg

Tetthetsprøving av kum ute på høring

avatarevuser
Oppdatert: 01 desember 2016
VA/Miljø-blad nr. 63 "Tetthetsprøving av kum" er nå revidert og ligger ute til høring. Dette VA/Miljø-bladet beskriver metodene for utførelse av tetthetsprøving av kummer etter Norsk Standard, herunder metoder, prøveutstyr og krav til tetthet. Årsaken til at VA/Miljø-blad nr. 63 måtte revideres er fordi  NS 3420 - U og NS - EN 1610 er revidert. Det har fått konsekvenser for tetthetsprøving av rør og kummer, opplyser Odd Lieng i Norsk Rørsenter. VA/Miljø-blad nr. 63 legges nå ut på høring, og medlemmer i RIN er hjertelig velkommen til å komme med tilbakemeldinger.. Bladet kan du lese på hjemmesiden til VA/Miljø-blad. Frist for kommentarer er 15. desember. Kommentarer kan sendes til odd.lieng@norskrorsenter.no.