https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-10-08.26.45-Kopi-1.jpg

– Tenk nytt rundt eierskap til stikkledninger

avatarevuser
Oppdatert: 11 september 2017
Det vil ikke koste norske kommuner dyrt å overta eierskap til stikkledninger. Dette kommer fram i en ny rapport fra Norsk Vann. – Det vil være få kommuner hvor en endring av eierskap av kommunalt ansvar til å eie deler av stikkledningene  vil koste huseierne mer enn en tusenlapp sier Vegard Veierød funksjonsleder i Oslo kommune VAV. Veierød har vært rådgiver og skrevet rapporten ” Eierskap til stikkledninger”, som ble presentert på Norsk Vanns årskonferanse i Oslo 5. og 6. september. Merkostnaden ved utvidelse av eiergrensesnittet vil ikke bli så stor, blant annet fordi oppfølgning av pålegg og annen saksbehandling vil bli redusert med en annen organisering. Lever i uvitenhet I dag har huseiere vedlikeholdsansvar ut til kommunenes hovedledning og det er det mange huseiere som ikke er klar over. En ny undersøkelse, gjort av Norsk Vann, viser at en fjerdedel av norske huseiere vet ikke om de har en stikkledning. 60 prosent vet ikke hvor den er plassert og 67 prosent vet ikke hvilken tilstand stikkledningen er i. Det kan koste dyrt. – Mange kommuner børe vurdere om det er grunnlag for å tenke nytt rundt eierskap til stikkledninger. Målet med denne rapporten er å gjøre det enklere for kommuner å gå i gang med endringer, men rapporten gir ingen konklusjon på hva som er den riktige løsningen, sier Veierød. Mange fordeler Han understreker at dette spørsmålet er nært relatert til hvilke problemstillinger de ulike kommunene har, men fordelene med et annet eiergrensesnitt er mange. – Kommunen nyter godt av stordriftsfordeler og har gode innkjøpsbetingelser. Økt kommunalt ansvar kan gi en mer helhetlig utbedring av ledningsnettet, redusere antall lekkasjer og utbedre de raskere. Sweet deal Huseiernes Landsforbund har vært opptatt av utfordringene og har bidratt økonomisk til gjennomføring av rapporten. –Vi støtter fullt og helt forslaget om å la kommunen overta ansvaret for stikkledningene og håper at det kan bli en realitet. Hvis det koster en tusenlapp per abonnent, så er dette en ”sweet deal”, sier Anders Leisner,  medlemsrådgiver i Huseiernes Landsforbund Norge i en særstilling Rapporten viser at Norge, med sin organisering av eierskap til stikkledninger, er i en særstilling. –Det er kun Norge som har et eiergrensesnitt der  abonnenten  eier hele stikkledningen fra eget hus og fram til hovedledningen. Det eneste stedet ellers i verden som har organisert dette på samme måte er staten Philadelphia i USA, sier Veierød. –Alle våre naboland har et annet eiergrensesnitt enn oss. Danskene har et delt eierskap til stikkledningene, der skillet mellom kommunalt og privat ansvar er ved den private tomtegrensen. Stoppekranen settes på den kommunale delen av stikkledningen. I Sverige og  Finland er det tilsvarende. Norge er her klart i en særstilling. En tankevekker Veierød viser til at andre infrastrukturleverandører, som eksempelvis nettleverandører, har eieransvar helt frem til og med måleren av tjenesten inne i huset. – Tilsvarende ser man for leverandører av internett, renovasjon, fjernvarme og kjøling. Målenheten for vann og avløp står også inne i huset, men hvorfor skal disse tjenestene da stoppe sitt leveranseansvar midt i gata? Dette er en tankevekker. Det virker ikke rimelig hvis man ser det med abonnentenes øyne.