https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/09/lunde-nett-1.jpg

Tankevekker om sikkerhet og ambisjoner

avatarevuser
Oppdatert: 10 september 2014
Beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar Lunde, holdt et tankevekkende foredrag under VA-dagane for Vestlandet i Haugesund i dag. Lunde slo fast at beredskapshåndtering er en felles utfordring uavhengig av bransje. Helsesektoren kan ha stor nytte av å få tips fra vannbransjen, mente han. -Vi må se oss selv i en større sammenheng. Vi må øke våre ambisjoner og være bevisst på at vannsikkerhet er forbundet med stor risiko. Risikosituasjonen for vann i verden dyster lesning, og vi må være bevisst på at all risiko ligger foran oss. Derfor må vi også se 50-60 år framover, mente Lunde, som identifiserte seg sterkt med vannbransjens operatører. -Dere er ikke de forebyggende heltene, men dere er gode på risikoforebygging i hverdagen uten at noen takker dere for det. Det er brannmenn og ambulansepersonell som får overskriftene, for de rykker ut med sirener, hevdet Lunde retorisk. Lunde stilte selv spørsmålet om hvilke katastrofer som kunne dukke opp i norsk vannbransje, for katastrofene vil komme. De viktige ressursene -Spørsmålet er om vi kan forberede oss på å takle dem når vi ikke kan forhindre dem, fortsatte han. Vann og luft er de to viktigste ressursene, og det er ikke en ny guardia-epidemi vi vil oppleve. Framtiden kan bli en kjemisk vannkatastrofe som følge av terror. Det er slike ting vi må jobbe mot. Vi må sikre objekter knyttet til vannbransjen. Den som vil ramme et samfunn vil ramme vannkildene, for da rammes hele samfunnet raskt og effektivt, mente Lunde. Barrierestyring er den store utfordringen, ifølge Lunde, og barrierestyring må følges opp om den ikke skal bli en falsk trygghet.  Det vil skje en hendelse vi aldri hadde forventet, eller at noen gjør en grov feil. Det tredje alternativet er manglende vedlikehold og at det oppstår teknisk svikt. All risikostyring skjer der vannet er, og det er operatørene ute som er den viktigste barrieren for god vannkvalitet. Vi må ha folk som gjør en solid jobb hver dag, og som er bevisst på sin rolle i framtidens samfunn, avrundet Lunde. Det var stille i salen under foredraget, - trolig fordi det rett og slett var en tankevekker av dimensjoner for driftspersonell som ikke har fått så klar beskjed om hvor viktig de egentlig er.