https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/12/RIN-Arnt-Olav-Holm-2-kurs-des-22-1.jpg

Takker av etter 20 fantastiske år

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Torsdag 1. desember 2022 sitter Arnt Olav Holm på toget fra Stokke, i retning Gardermoen. Han er på vei til nok et kurs i RIN-regi. Nesten 20 år har gått siden Holm stilte på møte med Arve Hansen fra RIN og folk fra andre kommuner. Da var dagsorden etablering av «Lekkasje og Trasegruppe». Da ble Arnt Olav Holm valgt til leder av RINs lekkasje- og trasegruppe. Og der ble han sittende i 12 år. Det ble mange fagtreff over hele Norge. Etter hvert resulterte arbeidet også i et godkjent operatørkurs i LT-gruppa. Operatørkurset var viktig for yrkesstoltheten til lekkasjeoperatøren. For kommunene var det viktig å få sikkerhet for kvaliteten i arbeidet som ble utført på ledningsnettet. [caption id="attachment_10373" align="aligncenter" width="749"]
Arnt Olav Holm har bidratt med kursvirksomhet i RIN i 20 år. Slikt står det respekt av.[/caption]

40 aktive år i faget

Arnt Olav Holms yrkesliv startet da han begynte på sin rørleggerutdanning i 1968. RINs mangeårige journalist Odd Borgestrand skrev en presentasjon av Holm i mars i år. Der beskrives 40 års fartstid i norsk vannbransje. Etter Holms forrige kurs for RIN, det som startet med togturen 1. desember i år, har den pensjonert lekkasjelytteren fra Vestfold Vann lagt opp også i RIN-sammenheng. Tittelen på kurset den dagen var «Rørinspeksjon av private avløpsledninger.» Det ble gjennomført på Garder Kurs & Konferansesenter, et kurssted hvor RIN-familien har holdt til i mange 10-år. I løpet av kurset fikk deltakerne trening i observasjon og rapportering av avløpsrørenes tilstand. Noen ganger er rørene klar for utskifting. – Da er NoDig mere og mere den riktige løsningen. I den anledning er det også viktig å få kunnskap om vannledningens tilstand, før den eventuelle jobben med avløpsledningene starter. Huseier vil potensielt kunne spare penger ved å samtidig skifte, eller NoDig-renovere, vannledningen. Særlig hvis det er en gammel galvanisert vannledning, beskriver den erfarne fagmannen.

Oppfordring til deltakerne

Denne torsdagen var det 22 deltagere på kurset. De fleste fra private firmaer innen spyling/ inspeksjon. Noen kom også fra rørleggerfirmaer. Jentene har virkelig gjort sin innmarsj på disse 20 årene. Da kursene startet var det ingen kvinnelige deltakere. Nå er det minst to – tre på hvert VA-kurs. Arnt Olav Holms foredrag denne siste kursdagen er rettet inn mot å hjelpe kursdeltagere som ikke er utdannet lekkasjesøker. De lærer om metoder og utstyr, og får kunnskap om hvordan lekkasjer kan bekreftes og rørtraseer peiles. Først og fremst må de forstå viktigheten av en slik kontroll, før de starter sitt eventuelle VA-arbeid. – Hvis det er tvil om mulig lekkasje på stikkledningen, ja så kontaktes et lekkasjesøkerfirma etter avtale med oppdragsgiver/eiendomseier, understreker Holm. Som benyttet anledningen til å oppfordre operatører i firmaene på kurset til å skaffe seg det elementære utstyret for lekkasje- og trasesøk. Og ja – til kanskje også å bli med på kurs 1 i LT-gruppa.

En formidabel utvikling

For Arnt Olav Holms del startet innsatsen med lekkasjesøk i 1978, da han jobbet i Tønsberg kommune. Den gangen var det ikke noe som het «aktiv lekkasjekontroll». De hadde mikrofoner og geofoner som de marklyttet med, når vannet kom opp i gata eller når noen meldte ifra.  Å spare vann var ikke på agendaen den gangen. Først i 1992, da han begynte i Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV), kom dette med «aktiv lekkasjekontroll.» Da kom også lekkasjesøkere som daglig jobbet med lekkasjesøk, på agendaen, og egen lekkasjeavdeling ble etablert. Den gangen leverte VIV vann- og lekkasjetjenester til 10 medlemskommuner. Det ble et vellykket opplegg som andre vannverk og kommuner etablerte etter hvert. Bruk av korrelator, lydloggere, ble et viktig hjelpemiddel ved lekkasjesøk.

Faglig forankring

Så, i 2004, ble RINs Lekkasjesøker-gruppe etablert. Fra da av samlet lekkasjesøkere fra hele Norge seg til fagtreff og operatørkurs. Det høynet virkelig kvaliteten i faget. Da fikk aktørene også på plass viktigheten av HMS ved arbeid i kummer og trafikken. Da ble i tillegg forståelsen for at menneskene i bransjen arbeider med verdens viktigste næringsmiddel, nemlig vannet, forankret. I dag er faget avgjort etablert i den digitale verden. – Tenk nå sitter vi på kontoret og kjøre korrelator på lydloggere som er utplassert etter innkommet varsel om mulig lekkasje. Fortsatt må lekkasjejenten eller -gutten ut i gaten for å marklytte og bekrefte lekkasjepunktet. Men uansett; i løpet av de siste 20 – 25 årene har utviklingen innen lekkasjeutstyr blitt bedre og bedre. Det same har også lekkasjesøkeren, beskriver Arnt Olav Holm.

RINs betydning

For å opprettholde kommunenes VA-anlegg i 100 år, må anleggene være utført riktig. – I dette arbeidet har gruppene i RIN en viktig funksjon, og alle trengs: Trykkprøving og Desinfisering - Spylegruppa - Rørinspeksjon – Lekkasjesøk og et godt sekretariat. Det jeg ser og opplever av VA-folkets fagkvaliteter, på kursene i regi av RIN og Norsk Vann, bekrefter at vi er på riktig vei. Folkene har opparbeidet seg god fagkunnskap, utfører god VA-kvalitet og de holder seg til HMS reglene. Utskiftingstakten på vann og avløp er en utfordring, ja kanskje lønnsnivået også. Men det må bli en diskusjon en annen gang. For min del må jeg få si at 20 år i RIN har vært fantastisk lærerikt for meg. Det har også gjort at jeg har kunnet gi noe tilbake til RIN innen VA-faget. I den forbindelse må jeg få takke Peer-Kristian Nordby og Trond Alm for tilliten de har vist meg. De er selve motoren for gjennomføringen av disse kursene, understreker Arnt Olav Holm.

Takk fra en hedersmann

– Artikkelen med Odd tidligere i år avsluttet du med noen gode råd. Hva er anbefalingene dine nå for veien videre? – Det som kanskje står for tur i RINs LT-gruppe i fremtiden, er å kjøre kurs med generell oppfriskning av VA -normer, nytt og lydsvakt materiell samt viktigheten av å tilrettelegge for lekkasjesøk. Og jeg håper at RIN-kursene fortsetter ved at deltagerne samles. Tilbakemeldingen fra kursdeltagere er klar: Erfaringsutvekslingen deltagerne får seg imellom er viktig. Det samme er den fine diskusjonen som oppstår når en arbeider i grupper. Noen kurs har også tilgang til å vise utstyr og biler. Noen grupper gjennomfører praktisk utførelse. Dette er den største fordelen som RIN har for å utdanne praktiserende VA-personell, fagfolkene hele Norge er avhengig av, svarer Arnt Olav Holm. Mottoet hans er fortsatt «Godt gjort er bedre enn godt sagt.» For anledningen føyer Holm til et utsagn han en gang fikk fra en engelskmann: «Old Plumbers never die, they just go down the drain!» Med det takker Arnt Olav Holm alle kolleger og ønsker RIN-Norge lykke til videre. Vi for vår del, i RIN, ønsker å benytte anledningen til å takke ham!