https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/06/hallingtreff-onsdag-6167-–-Kopi-1.jpg

– Ta med driftsfolka også i samspillskontrakter

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
– Vi hører for lite på driftsfolka. Jeg har vært med på noen samspillskontrakter, men ikke sett ett eneste driftsmenneske der. Få dem med, oppfordrer Vidar Hjellum i VA Consult.
Han var en av innlederne på et seminar om drift og vedlikehold på Hallingtreff. Her understreket han hvor viktig det er å få kunnskapen hos driftsfolk med også på planlegging og kontraktsnivå. Jo tidligere involvering, jo bedre blir anlegget.  – Det snakkes om tidlig involvering av entreprenør og geoteknik. Driftsfolka er minst like viktig å få med. Deres praktiske erfaring og kunnskap er gull verdt når vi skal prosjektere og bygge godt fungerende VA-anlegg, sa Hjellum. 

Konsulent og praktiker innen VA

Han er konsulent i VA Consult AS, men har også praktisk erfaring fra bygging av VA i det utførende leddet. Han fortalte en godt lyttende forsamling om en opplevelse som lærte ham hvor mye kunnskap som bor hos folk i driftsfunksjoner. Både ute i kommunene, men også i det engasjerte fagmiljøet i Rørinspeksjon Norge (RIN).  – Jeg hadde jobbet ti år hos en entreprenør da jeg begynte i driftsavdelingen i Sandefjord kommune. Trodde jeg var kjempeflink, og hadde full oversikt over det mest som angår et VA-anlegg. Så kom jeg inn i kommunens driftsavdeling. Du vil ikke tro hvor mye jeg lærte den første tida der! Vann, avløp, trykk og kunder. Det er mange hensyn de i drifta må balansere mot hverandre, som jeg ikke ante noenting om ute i grøfta på montering, sa han.  Som rådgiver i VA Consult ser han noen byggherrer som tar driftsfolk med i planlegging. For andre er det helt uaktuelt å ha med driftsfolk. Selv er han ikke i tvil om hvem av dem som får den beste kunnskapen inn i anlegget. 

Driftsfolk kan mye om lokale forhold

– Lokale grunnforhold, for eksempel. De som jobber ute vet alt om det. Spør dem! Det er mange ute i drift som kan utrolig mye og som tenker mye. Få dem med! Jeg har vært med i noen samspillskontrakter, men ikke sett ett eneste driftsmenneske i noen av dem. Få dem med, oppfordrer Vidar Hjellum.  Driftsfolk kan bidra med praktisk kunnskap som kan gjøre anlegget bedre i driftsfase. Men Hjellum påpekte i sitt innlegg også på at de sitter på nyttig kunnskap som kan gjøre planlegging og utførelse mer effektivt.  – Kabeletater, for eksempel. Driftsfolka har ofte god kontakt med de rette folka i kabeletatene. De vet hvem de skal ringe. Rådgivere har ikke den samme oversikten. Når vi snakker om samspill og om å gjøre hverandre gode: Få med drifta. Det gjelder de i RIN også. Det er folk med mye kunnskap. Det er ikke farlig å ringe dem, sa Vidar Hjellum på Hallingtreff.  Av Jørn Søderholm