https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/03/Sveising-Solbergledningen-39-–-Kopi-1.jpg

Sveising med vakuumteknologi er et eget fag

avatarevuser
Oppdatert: 20 mars 2018
Det vekker interesse blant både rådgivere, entreprenører og ledningseiere når en 600 mm hovedvannledning fra 1942 skal fornyes. Det er nettopp det som nå skjer i Nedre Eiker og Drammen, der Glitrevannverket IKS og Nedre Eiker kommune samarbeider om fornyelse av den drøyt 2000 meter lange ledningen. Et 20-talls VA-entusiaster møtte opp da Hallingplast AS i samarbeid med Steg Entreprenør AS og byggherrene Nedre Eiker og Glitrevannverket inviterte til fagtreff med fokus på en spesiell sveisemetode, der det ble sveiset på en såkalt elektrosveisesadel med en dimensjonsovergang fra 560 mm til 315 mm. Det er første gang i Norge denne typen dimensjonsovergang er gjennomført med vakuumteknologi i en så stor dimensjon. Prosjekteringen av Solbergledningen, som strekker seg fra Spinderisletta i Solbergelva i Nedre Eiker kommune til Christopher Hornsruds vei ved Kjøsterud gård på Åssiden i Drammen kommune, er utført av Asplan Viak AS. Sivilingeniør VA i Asplan Viak AS, Ellen M. Jahren Randa, forteller at det ble åpnet for alternative tilbud i tilbudsfasen. Det kom blant annet inn tilbud på strømperenovering, men inntrekking av ny PE-ledning i kombinasjon med noe retningsstyrt boring vant anbudsrunden, og utførende entreprenør ble Steg Entreprenør AS. Ellen M. Jahren Randa, som også er medlem av den norske arbeidsgruppen i SSTT, var blant rådgiverne som sto på grøftekanten for å følge med i demonstrasjonen fra Hallingplast AS. -Det er sjelden vi har så store dimensjoner i vårt eget nabolag, og derfor er det ekstra moro å følge med på dette, sier hun. Nedre Eiker kommune kunne klart seg med en ny vannledning på 450 mm, men Glitrevannverket, som står som eier av den delen av ledningen som ligger i Drammen kommune, ønsket maksimal kapasitet, og dermed ble det etablert en ny 560 mm PE-ledning inne i det eksisterende stålrøret. Det i seg selv var en meget krevende prosess. Rådgivere og ledningseiere må holde seg oppdatert Ellen M. Jahren Randa mener det ikke var tilfeldig at rådgiverne var godt representert under demo-dagen på grensa mellom Drammen og Nedre Eiker. -De fleste av oss kan en god del om sveiseprosesser og sadler, men vi er jo her for å lære enda mer og bli oppdatert på de løsningene som finnes i markedet. Som rådgivere er det faktisk vår oppgave å være oppdatert, understreker hun. Fagansvarlig for vannforsyning i Nedre Eiker kommune Terje Larsson, var blant de som fulgte ekstra nøye med under demonstrasjonen. Ved en vellykket sveiseoperasjon kan kommunen spare både tid og kostnader ved å benytte denne metoden framfor å kappe rør, sette inn et T-rør og så sveise sammen rørene på nytt. -Mye av vårt ledningsnett er fra 1950-tallet og i dårlig forfatning. Derfor har vi en handlingsplan for fornyelse av våre vannledninger. De siste årene har vi gjennomført en fornyelsestakt på 1,24 prosent, men ved å ta i bruk NoDig-metoder har vi klart å øke prosentandelen det siste året.  Solbergledningen var opprinnelig en 600 mm stålledning, som nå blir erstattet med en 560 mm PE ledning 100 RC SDR 11.I tillegg gjennomføres også en del kumarbeider, forteller Larsson, som er godt fornøyd med det arbeidet som er utført så langt på Solberg-ledningen. Sveising et eget fag Hallingplast ønsker å bidra med sin kompetanse ute i felt. Det understreker Anders Tragethon, som er ansvarlig for teknisk salg ved Hallingplast AS. Elektrosveising av store dimensjoner er et viktig fagområde, og det er helt avgjørende for ledningsnettets levetid at jobben blir gjort riktig første gang. Dette er en utmerket anledning til å vise rådgivere, entreprenører og ledningseiere hvordan jobben skal gjøres.  En feilmontasje slår negativt ut for alle parter, og vil i siste instans ramme forbrukerne. I dette tilfellet er det 25.000 innbyggere i Nedre Eiker som vil bli berørt. Hallingplast leverer elektrosveisedeler fra tyske Friatec, som preges av kvalitet og kunnskap både innen produksjon og testing, samt installasjonen av rørdelene de produserer. Ved å benytte elektrosveisesadler får ledningseieren helsveiste rørsystemer, og sparer både tid og penger på sitt anlegg, mener Anders Tragethon. [caption id="attachment_5500" align="alignright" width="300"]
For å få et best mulig sveiseresultat har tyske Friatec åpne varmetråder for rask varmeoverføring mellom rør og sadel, forklarer Anders Tragethon i Hallingplast AS. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Rask varmeoverføring For å få et best mulig sveiseresultat har tyske Friatec åpne varmetråder for rask varmeoverføring mellom rør og sadel. På de store dimensjonene har de også forvarming for å tilpasse rør og sadel før selve sveisetida starter. Da er eventuelle spalteåpninger lukket og flatepunkter er jevnet ut. -Fordelen ved å benytte vakuum er at operatørene kan forholde seg til et klart definert sveisetrykk. Dermed forhindres tilfeldigheter i sveiseoperasjonen, mener Tragethon. Tragethon mener dette egentlig ikke er en krevende operasjon. Det er ikke lenger nødvendig å avdekke hele røret. Kun området der sadelen skal monteres må være tilgjengelig og godt rengjort. Dessuten må operatøren ha rett utstyr for rett jobb. Den store fordelen med denne metoden er at hovedledningen ikke må kappes. Fokus på produktopplæring Hallingplast ønsker å være aktivt ute hos sine kunder med fokus på produktopplæring. Friatec sine produkter har sine egenskaper som ikke er helt lik konkurrentenes egenskaper. -Derfor er det viktig å kjenne til forskjellene og ta hensyn til disse. For oss er det viktig å bidra til at operatørene hos de ulike entreprenørene føler trygghet ved jobben når de skal utføre den på neste oppdrag. For oss er det moro at mange aktører i bransjen møter fram på et uformelt fagtreff av denne typen, og på den måten blir oppdatert på ny teknikk, sier Anders Tragethon. Tragethon mener det er viktig å gjennomføre en demo ute i felt, der han som operatør står fysisk ute i en reell situasjon og må håndtere de utfordringene som man møter i grøfta.   Vi kan slå fast at han løste utfordringene med etablering av en elektrosveisesadel med en dimensjonsovergang fra 560 mm til 315 mm på en prikkfri måte, og dermed var en god læremester for de som fulgte nøye med fra grøftekanten i Nedre Eiker.