https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/10/Toril-Hofshagen-4-Kopi-1.jpg

Stortingsgruppe med fokus på vann

avatarevuser
Oppdatert: 16 oktober 2014
Vanngruppa på Stortinget ønsker å sørge for at stortingsrepresentanter blir oppdatert og informert om hva som rører seg i vannsektoren. -I tillegg ønsker vi å invitere til faglige seminarer for å øke vår egen kompetanse, sier Ketil Kjenseth, som er valgt inn som representant for Venstre fra Oppland. -Vann berører oss i en rekke sammenhenger og det berører også oss på Stortinget. Jeg sitter i Helse- og omsorgskomiteen, og der er vann et stadig tilbakevennende tema i en rekke sammenhenger, understreker Kjenseth. Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, var en av de inviterte deltakerne til stiftelsesmøtet og seminaret som ble holdt på Stortinget torsdag.  Hun er svært begeistret over at Stortinget nå har etablert en egen gruppe for vann. -Tiden var moden for dette nå, sier hun, og legger til at Europaparlamentet opprettet en gruppe relatert til vannspørsmål for flere år siden. -Parlamentarikere fra ulike partier har behov for kan diskutere tverrfaglig de kompliserte spørsmålene som er på vannområdet, både nasjonalt og internasjonalt, mener hun. Dagens seminar i forbindelse med etableringen av vanngruppa handlet om helhetlig vannforvaltning og hvordan Norge følger opp EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften.Til dagens seminar inviterte Stortinget representanter fra embetsverket og en rekke ulike interesseorganisasjoner. Fokus på vann på Stortinget også Det er ingen tvil om at Norsk Vann skal ha noe av æren for opprettelsen av denne faggruppa, selv om direktør Toril Hofshagen på ingen måte ønsker å ta æren for dette. I stedet nøyer hun seg med å si at Norsk Vann er glad for den økte interessen for vann på Stortinget. -Vi har jobbet for dette og har snakket «vannets sak» i mange år blant sentrale politikere. Vi står til Stortingets disposisjon når det gjelder faglige innspill fra vannbransjen. Det er vår oppgave å fokusere på vannbransjens utfordringer overfor stortingsrepresentantene. Vi må synliggjøre våre utfordringer, vår status og våre behov, sier Toril Hofshagen. Vanngruppas leder, Ketil Kjenseth, mener det er viktig å understreke at vanngruppa ikke først og fremst har til oppgave å sørge for opprydding i det store etterslepet når det gjelder infrastruktur og ledningsnett. -De som deltar i denne gruppa kommer inn med ulik bakgrunn og kompetanse på feltet. Vi har i dag hørt om utfordringer på en rekke områder, og dette er innspill vi skal ta med oss i vårt arbeid i en viktig sektor. Det er viktig med midler til å realisere viktige prosjekter, men like viktig er det å øke kompetansen blant oss som bevilger midler og sørge for at midler også går forskning, utvikling og kunnskapsformidling, sier Kjenseth. Under oppstartsmøtet torsdag var alle partier representert, unntatt KrF og FrP.