Storfornøyde utstillere på VA-dagane

Kundene får «servert alt på ett brett» i fine utstillingslokaler rett utenfor konferansesalen. Håkon Killerud og Gaute Fossum representerer PAM Norge, en divisjon i Saint-Gobain Byggevarer AS. Saint-Gobain PAM er verdens største produsent og teknologileverandør av duktile støpejernsprodukter til vann- og avløpssystemer. Saint-Gobain PAM har fabrikker på 3 kontinenter og leverer ca. 10 millioner meter rør årlig. I Norge leverer selskapet rør, rørdeler og ventiler til det kommunale vann- og avløpsnettet og til kraftbransjen, og det er hovedårsaken til at selskapet prioriterer VA-dagane på Vestlandet i Haugesund også i år. Fantastisk møteplass -Her treffer vi driftspersonell som vi kan oppdatere på godt stell og god pleie av ledningsnettet. Samtidig kan vi gi dem produktnyheter og tips som er til nytte i deres hverdag. DIHVA som arrangør setter driftspersonellet i fokus, og det fortjener de, mener Killerud. -Jeg opplever at dette er en fantastisk fin møteplass. Innenfor driftsassistansesystemet tror jeg samlingen i Haugesund er den beste i landet. Det er vanskelig å måle om vi får igjen for våre investeringer.  Vi jobber med langsiktige relasjoner og vi selger ikke produkter på vår stand her i Haugesund. Det å være i miljøet og snakke med mennesker ansikt til ansikt er vi helt sikre på gir oss en avkastning på sikt. Her møter vi også rådgiverne, ledningseierne og entreprenører og da dekker vi et bredt spekter i bransjen vår. Det er imidlertid en forutsetning at vi våger å ta kontakt med mennesker og være utadvendt, understreker Håkon Killerud. VA/Miljøblad Daglig leder i Norsk Rørsenter, Odd Lieng, er også på stand for å markedsføre VA/Miljøblad og Norsk Vann. Stiftelsen VA/Miljø-blad er grunnlagt av Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Norsk Vann og hensikten er å produsere veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger». Disse normene har fått navnet VA/Miljø-blad. Norsk Rørsenter er prosjektleder for VA/Miljø-bladene, som så langt har nådd ut til 320 kommuner. Lieng deler Killeruds oppfatning av arrangementet i Haugesund. -Dette er en konferanse der fotfolket er tilstede og blir lyttet til. Mitt mål er å oppnå en felles VA-norm for hele landet, og da må vi ha møteplasser som egner seg for faglig utveksling. Dette er en slik møteplass, understreker Lieng. Felles VA-norm -Er det mulig å oppnå visjonen om en felles VA-norm? -Det er utfordrende, men jeg har tro på dette prosjektet. Vi må finne universelle løsninger på tvers av kommunegrenser, sier Lieng. -Rett materialkvalitet og rett applikasjon er viktige stikkord i vår bransje, skyter Killerud inn, der han befinner seg i den delen av landet som er mest glad i støpejernsrør. Det er mye kompetanse samlet på ett sted, men det er alltid behov for kompetanseutveksling, understreker Lieng og Killerud.