https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/09/vannsenter-RIN-1.png

Store forventninger fra RIN til Vannsenteret

avatarevuser
Oppdatert: 24 september 2021
Det stilles store forventninger til Nasjonalt senter for vanninfrastruktur både fra RIN og SSTT. Det kom klart fram under foreningenes UKESLUTT fredag. Daglig leder i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, Sjur Tveite, var på sin side tydelig på at alle innspill til hvordan senteret best kan imøtekomme ønsker for driften er velkomne. Samtidig understreket han at tiden nå er inne for å foreta nødvendige prioriteringer. Vannsenteret har satt ned ei prosjekteringsgruppe med representanter fra sentrale fag- og brukermiljøer som har fått i oppdrag å utarbeide en plan for testfeltet, der nettopp prioriterte prosjektløsninger og aktiviteter skal utføres. Gruppa består av Reidar Kveine, som her skal representere RIN og SSTT sine interesser. Videre Arnt Olav Holm, tidl. Vestfold Vann, Lars Edvard Stange, Oslo VAV, Vegard Nilsen, Vann og miljøteknikk, REALTEK og NMBU, Ivan Rosenborg, KROHNE, og Hendrik Panman, Kjeldaas. Einar Melheim er sekretær for gruppa, og Sjur Tveite har også tiltrådt gruppa, som skal ha sitt neste møte 7.oktober. Arbeidet i prosjekteringsgruppa vil pågå fram til desember 2021. Det er i årenes løp gjennomført flere utredninger om hva et utendørs testfelt bør inneholde i forbindelse med etablering av senteret. Nå er tiden dermed inne både for SSTT og RIN å oppdatere sine ønsker i tråd med utviklingen i bransjen og også spesielt med tanke på forskning og utviklingsprosjekter som kan være aktuelle. -Senteret må ikke framstå som et museum, men tvert i mot være framoverlent og framtidsrettet, understreket Tveite overfor deltakerne på det digitale fredagstreffet. -Den praktiske delen er viktig, gjentok Tveite i møte med «SSTT- og RIN aktivistene». Senteret skal være en møteplass for ansatte i vannbransjens verdikjede. Han fortalte også at den første totalentreprisen for bygg og utomhusanlegg nå skal ut i markedet i begynnelsen av oktober. Vannsenteret disponerer ei tomt på totalt 13 dekar, men vil også kunne dra nytte av installasjoner på NMBU sin campus og på det fullskala testfeltet som Oslo VAV har leid fem kilometer unna senteret. Uansett blir det en rekke fysiske fasiliteter i et treningsfelt og det planlegges også et eget felt for lekkasjesøk. Det vil derfor være naturlig at RIN og SSTT legger kurs, demonstrasjoner og undervisning til senteret. Prosjektleder for det svenske øvingssenteret, Matz Malmgren, deltok under fredagens Ukeslutt, og tilbød seg å dele av de svenske erfaringene. -Dere behøver ikke gjenta de fellene vi gikk i, sa han med en humoristisk undertone, og understreket viktigheten av fleksibilitet. Alt må ikke være permanente anlegg, mente han Under samtalen kom det fram flere ideer til hvordan man kan se hva som skjer under bakken.  Et helt konkret ønske var å etablere en grøft med et pleksiglass som overbygg for å se effekten av de ulike prosessene, enten det handler om rørfornying, rørinspeksjon eller spyling.  Det var tydelig at denne fredagens Ukeslutt ble praktikernes arena, der det ble understreket at utendørs feltet blir utformet slik at det kan benyttes til de ulike aktivitetene som både RIN og SSTT er opptatt av. Det skal fordeles 10 millioner kroner i regi av FHI i et eget forskningsprogram der vannsenteret gjerne vil søke om forskningsmidler. Videre framdrift er nå detaljprosjektering over på nyåret, med håp om å sette spaden i jorda i løpet av sommeren 2022.