https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/02/DSC_6821-–-Kopi-1.jpg

Stor interesse for privatmarkedet

avatarevuser
Oppdatert: 07 februar 2019
25 operatører fra store deler av Sør-Norge deltar nå på operatørkurset med fokus på private avløpsledninger og innvendig røropplegg.  Rørinspeksjon Norge stiller med erfarne forelesere på et attraktivt kurs. Her var selskapene TT-Teknikk, Norva 24 Øst, Vitek, Aktiv Rørinspeksjon, Eidskog og Kongsvinger Septik, Ek Rørinspeksjon, Moldskred Rørinspeksjon, Akershus Miljø og K. Klungnes representert i et innholdsrikt kurs som avholdes på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen. Det første kurset av denne typen ble holdt for fire år siden etter initiativ av Arve Hansen. En rekke rørinspeksjonsselskaper ønsker å utvide sitt tjenestetilbud til også å gjelde innvendig røropplegg, og derfor var det naturlig at Rørinspeksjon Norge nå kom med et nytt kurstilbud der dette var hovedfokus, sier leder i RIN, Peer Christian Nordby. Mange temaer Han var kursleder og hadde i tillegg med seg Øyvind Holskog og Trond Alm fra Norva24 og Arnt Olav Holm, tidligere Vestfold Vann, som forelesere. Morten Trevland fra Mortens Rørinspeksjon deltok også gjennom et videoforedrag, der temaet var HMS og risiko, under overskriften «Med livet som innsats». Over to dager var det en rekke temaer som ble belyst. Nordby tok for seg VA-systemet i Norge med det kommunale og private ledningsnettet, eiendomsgrense-problematikken og historisk utvikling. Det å gå inn i private hus, og hvordan man som operatør skal takle slike situasjoner, var også en viktig del av kurset. Det er forskjell på forundersøkelser og tilstandskontroll ute i det offentlige nettet og inne i en privatbolig.  Dersom enkelte av aktørene i tillegg til rørinspeksjon vil satse mer på ledningsfornyelse vil det også bety behov for økt kompetanse. Ledningseierne fraværende Kurset retter seg i første rekke mot operatører som arbeider med kvalitetskontroll av private vann-/avløpsledninger. Kurset er også lagt opp med tanke på medarbeidere tilknyttet Borettslag, boligsameier og andre private ledningseiere, kommunale saksbehandlere for private stikkledninger, VVS- og VA-rådgivere, rørleggere og entreprenører og representanter for forsikring og taksering. Det viser seg imidlertid vanskelig å nå ut til grupper som ikke er direkte involvert i ulike sider av rørinspeksjonsoppgavene. Samtlige 25 kursdeltakere hadde sin bakgrunn i rørinspeksjonsselskaper, men det kommer flere muligheter og flere kurs. Denne gang utvidet RIN deltakerantallet fra 20 til 25 på grunn at stor interesse, og likevel var det 11 rørinspektører som måtte stå på venteliste. Det betyr trolig at RIN må sette opp et nytt kurs ganske raskt, sier faglig sekretær Martina B. Svedahl. Kurset ble som vanlig avsluttet med øvelser i rapportering og prøver som gir grunnlag for operatørbevis.