https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/08/Norsk-Vannsenter-e1661169953938-1.jpg

Stillingsutlysning: Prosjektleder for kurs og opplæring

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS er vannbransjens satsning på teknologi og kompetanseutvikling, og RIN har i en årrekke vært pådriver for dette.

Prosjektleder for kurs og opplæring vil få ansvar for å lede oppbyggingen av senterets samlete tilbud innen kurs og kompetanseutvikling. Sentralt i dette arbeidet vil være å organisere og igangsette kurs og treningstilbudet for driftspersonell på senterets nye ledningsnettanlegg.

Søknadsfrist 31.08.2022. Arbeidssted vil være senterets anlegg ved NMBU i Ås kommune.

  [caption id="attachment_9942" align="alignleft" width="1024"]
 I  forrige uke ble de første spadetakene tatt i det som blir landets kompetansesenter for vanninfrastruktur. Foto: Vannsenteret. [/caption]

Fra utlysningsteksten:

  • Det er en fordel hvis du har god kjennskap til vannbransjen og sektorens kompetansebehov.
  • Du har gjerne erfaring fra driftsmiljø i eller i tilknytning til vann- og avløpsvirksomheter.
  • Har utdanning på ingeniørnivå eller høyere, innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring og dokumentert kompetanse kan kompensere for formell kompetanse.
  • Vi regner med at du er utviklingsorientert og kreativ. Du er også strukturert, effektiv og selvstendig og tar selv et tak i arbeid med utvikling og dokumentasjon.
  • Du er utadvendt og evner å bygge nettverk. Det er en forutsetning at du behersker digitale verktøy og at du er motivert for både praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver.

Stillingen vil gi den som ansettes stor mulighet for personlig og faglig utvikling i en viktig samfunnssektor som har mange spennende utfordringer. Som kursansvarlig vil du bidra til den viktige jobben med å utvikle framtidens metoder og fagfolk som skal sikre innbyggerne rent drikkevann og at vi møter klimautfordringene.

Her finner du hele utlysningsteksten.