https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/09/stikkledningskurs-nett-1.jpg

Stikkledningene «høyere på banen»

avatarevuser
Oppdatert: 01 november 2014
-Med hele 27 deltakere og 9 undervisere, kan dette første kurset kalles en suksess før oppstart. Dessverre har noen interesserte blitt avvist, så alt tyder på at et nytt kurs må settes opp på nyåret. Fordelingen mellom private firma og kommune-representanter er 80 / 20 %. Neste gang ønsker vi oss noen flere fra kommuner, sier kursutviklerne Peer Chr. Nordby og Arve Hansen. Svært mange av RIN-operatørene har også lang erfaring med drift og kontroll av det private ledningsnettet, og de vil gjerne øke sin kompetanse innen dette feltet. Derfor er det på høy tid at kurset «Kvalitetskontroll av stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg» starter opp, mener RIN-leder Finn Jenssen. Strenge krav -20 år har Rørinspeksjon Norge (RIN) hatt hovedfokus på VA-systemets hovedledninger. Eierne av hovedledningsnettet stiller strenge krav til nyanlegg, og har behovfor mye informasjon om de eldre ledningene. Dette har bidratt til flinkere RIN-operatører, en enorm utstyrsutvikling og bedre rapporteringsrutiner. Kvalitetskontroll av nye og gamle VA-ledninger har utviklet seg til et eget fag i Norge, og det er ingen grunn til at ikke det private ledningsnettet skal bli ivaretatt av kompetente rørinspektører. Det mener RIN-veteranene Arve Hansen i Va teknikk As og Peer-Christian Nordby i Olimb Group, som har utarbeidet kursopplegget.  I gjennomføringen har de fått med seg noen av landets mest kvalifiserte personer innen de ulike fag og temaer som blir berørt. Kurset går 5. – 7. november -Dette er det første kurset i en serie «Norge Rundt», og det starter opp med et prøvekurs på Garder kurs- og konferansesenter. Et ferskt kompendium skal testes ut på deltakerne. Hovedvekten blir lagt på kontroll og rapportering av avløpsledningenes kvalitet, men også vannledningene skal debatteres med både trasé- og lekkasjesøking. Man kan ikke arrangere et slikt kurs uten å komme inn på myndighetskrav, lover og regler, og her vil en kommune-representant informere om kommunal saksbehandling. Stikkledningers rørtyper og kvaliteter opp gjennom årene settes også på dagsorden. Kurset avsluttes med å avlegge en prøve. Samtlige deltakere får et kursbevis, og operatører med praksis får utstedt et RIN – Operatørbevis. Påmelding til kurset

Her er fagplan og blankett for påmelding til kurset: (trykk på linken) Program-Invitasjon rev Fristen for påmelding er 24. oktober, men her gjelder «første mann til mølla».

Stikkledninger er bare en del av det private ledningsnettet Når kommuner snakker om de private stikkledningene, er dette kun ledninger fra det kommunale nettet og fram til grunnmur. For den private ledningseier må man også passe på de ledninger som ligger under bygningen og det innvendige røropplegget. Ingenting har evig liv Uansett hvilket rørmateriale man benytter, vil man oppleve behov for drift og vedlikehold. Da er det viktig at man har atkomst til ledninger gjennom stakeluker etc. Og stoppekraner på vannledningen bør man alltid vite hvor man finner. Dagen for utskifting og fornyelse av ledningene vil alltid komme. Noen ledninger har lenger levetid enn andre, men husk at ingen installasjoner har evig liv. Derfor er det smart å bygge nye ledninger for vann og avløp, som er godt tilrettelagt for utskifting og fornyelse. Myndighetskrav Normalt utøver kommunene myndigheten overfor det private ledningsnettet. De forholder seg til en mengde lover og forskrifter. I kurset får man en innføring i hvordan kommuner forvalter sin myndighet, og hvordan kommunene sørger for å ivareta sine abonnenter. De gamle ledningene Man har en relativt god oversikt over hvilke rørmaterialer som er benyttet opp gjennom årene. Men det er store variasjoner ved de forskjellige rørtypene, og kurset tar sikte på å omtale gode og dårlige erfaringer. Forundersøkelser og tilstandskontroll Dette er hovedfokuset i kurset. Rørinspeksjon med videokamera er den beste metoden for innsyn i selvfallsledninger. Og det man ser, skal rapporteres etter et standardkrav. Aktuelle observasjoner blir gjennomgått, og man får innføring i den nye rapporteings-håndboken, som er oversatt fra den svenske utgaven. Normalt spyles avløpsledningene før man kan foreta rørinspeksjonen. Spyling av innvendige avløpssystem er en stor utfordring, og erfarne spyle-operatører deler sin kunnskap på kurset. Det er vanskeligere å få tilsvarende oversikt over vannledningene. På kurset får vi omtale av de mest brukte metoder for trasé- og lekkasjepåvisning, og gode tips fra erfarne operatører. Ledningsfornyelse Kurset omfatter også en kort orientering om aktuelle metoder for fornyelse av rørene ved minimale, bygningsmessige inngrep. Dette har blitt et stort marked i Norge, og spesielt nevnes strømperenovering av selvfallsledninger. Men vi omtaler også noe mer fremtidsrettet bygging av trykkledninger til bygninger, sier Arve Hansen og Peer-Christian Nordby til slutt. Program_nov_2014