https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/02/IMAG1075-1.jpg

Starter prosjekt for fallmåling

avatarevuser
Oppdatert: 20 februar 2015
Det største problem både på eksisterende anlegg og nyanlegg er manglende fall. Som en følge av dette stanser vannstrømmen opp, dermed stiger fettet og avleirer seg i rørveggene. I svanker samler det seg også fett og mye avløpsvann. Dermed går temperaturen i vannet ned i dette partiet og dette blir da et driftspunkt. På nyanlegg er det krav om nøyaktighet ved legging av rør, og nødvendig fall er en viktig del av denne nøyaktigheten. -I dag vi har ikke et godt system for klassifisering av fall. Det er ofte et spørsmål om det er «godt nok». På nyanlegg må vi komme fram til en dokumentasjonsordning rundt fallmålingen. Vi må kunne tallfeste nøyaktigheten av fallmåling. Med dagens fallmåling blir det en snittmåling som ikke gir oss noe avviksmelding.  Min tanke er at vi må ha eksakte høyder som et utgangspunkt for ethvert ledningsstekk.  Det er viktig at alle målinger underveis også viser korrekte høyder. Vi kan ikke legge inn feil som på sikt fører med seg store driftskostnader. Alle nyanlegg må ha topp kvalitet, inkludert fall, dersom det skal holde i hundre år, understreker Valved. -Dersom det har oppstått en svanke må vi ha en felles norm for hva som er akseptabel «korridor». Jeg ønsker å eliminere en del av dagens usikkerhet og påstander omkring fallmåling, og vi har leverandører som gjerne blir med på prosjekter av denne typen, mener Valved.