https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/08/RIN-NoDig-konferansen-Drammen.jpg

SSTTs NoDig-konferanse 2023

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 28 august 2023

SSTTs konferanse arrangeres i år i Drammen i dagene 29. og 30. november. Mye av stoffet er høyaktuelt også for aktører i rørinspeksjon-miljøet, og påmeldingsfristen er allerede 8. september.

I en tid som på ulike måter er preget av uroen rundt oss i verden, er saker som miljø og økonomi av største betydning. Dette er to grunnleggende stikkord i forbindelse med NoDig-teknologien.

To gode dager er satt av til teknologiutvikling og fremtidsutsikter fra perspektivet grøftefri rørfornying. Her får vi svar på hvordan det er mulig å utføre det viktige forvaltningsarbeidet SAMTIDIG som vi reduserer påvirkningen på miljøet og sparer på menneskelige og økonomiske ressurser.

Årets konferansier er Andreas Wahl (på bildet).

Smakebiter fra programmet

 • Test av foringer i bend i vannrør og RENVANN (grøftefri tilkobling til vannrør) presenteres av Tor Heggernes, fra Pipeliner.
 • NoDig Development (grøftefri kobling fra hus til hovedvannforsyning), Caroline Hovin Fantoft fra Oslo kommune VAV og Jørgen Kristensen fra Olimb Anlegg
 • Sikkerhet rundt kryssing av jernbanespor med vekt på NoDig – CSM, Kasper Munch, Railtek
 • PhD om beslutningsmodell for metodevalg, miljø og kostnader, ved Bjørn Solnes Skaar, NMBU/Norconsult. I SSTTT-artikkelen «Kommunal rørfornyelse: Hva er barrierene?»  beskrives innsatsen for å bidra til å identifisere potensielle barrierer for kommunal rørfornyelse i Norge, og mulighetene for å redusere disse.
 • Økonomi og miljø i VA og NoDig prosjekter, ved Synne Sidenius, Oslo kommune VAV. I artikkelen «Høye klimakrav ved ledningsfornyelse i Oslo» får du en smakebit fra temaet.
 • Renovering av fjernvarmerør, Hans Andreasson, Pollex
 • Rør-i-rør testing (omplassering av tilkobling til kum, måling av trekkrefter etc.), Nora Belling Mangen, Drammen kommun
 • Samspill med NoDig i Drammen: Separasjon Landfall vest, Kjeldaas AS, Drammen kommune, Asplan Viak
 • Nyheter fra Norsk Vann (Norsk Vannstandard og nye nasjonale krav til NoDig) og Svensk Vann.

Her er lenke til programmet og mer til! 

Her melder du deg på årets NoDig-konfeeranse.

Påmeldingsfrist 8. september 2023.

Generell info.

Deltakeravgift:

 • Pris personlig medlem av SSTT (inkludert middag) kr. 8 750,- 
 • Pris personlig medlem i SSTT (ekskl. middag) kr. 7 500,-
 • Pris øvrige deltakere (inkludert middag) kr. 10 625,-
 • Pris øvrige deltakere (ekskl. middag) kr. 9 375,-