https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/03/koebenhavn-nyhavn-2-800-1.jpg

SSTT inviterer til København

avatarevuser
Oppdatert: 28 mars 2014
På SSTTs årsmøte 2014 får du mulighet til at høre en rekke spennende innlegg og delta i debatt om NoDig for både vann og avløpsledninger. Det blir fokus på hvordan NoDig benyttes i skandinaviske vannledninger og det blir også nyheter om muligheter for å etablere vannledninger i forurenset jord.  Det blir også presentasjon av et helt nytt diffusjonstett vannrør. Det blir en presentasjon av arbeidet med revisjon av NoDig guiden på SSTTs hjemmeside og hva medlemmene kan forvente seg. Dersom du ønsker å bli med på fellesreise til København med DFDS Seaways tirsdag 8. må du snarest kontakte Kristi Olsen på Norsk Rørsenter på denne adressen: kristi.olsen@rorsenter.no Mer om konferansen på http://konferanse.sstt.no/