https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-11-1.png

SSTT inviterer RIN-medlemmer til årskonferansen 20.oktober

avatarevuser
Oppdatert: 11 oktober 2021
20.oktober arrangerer SSTT sin årskonferanse der hovedtemaet er «Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn». Konferansen blir digital, og leder i RIN, Reidar Kveine skal også fortelle SSTT-folket hva RIN er opptatt av. Frist for påmelding til konferansen er 13.oktober. - Alle påmeldte vil få tilsendt en link til live streaming kort tid før arrangementet, opplyser faglig sekretær for den norske arbeidsgruppen, Ellen Margrethe Jahren Randa. RIN oppdaterer Faglig sekretær i RIN, Martina B. Svedahl håper på god oppslutning også fra RIN-medlemmer. Det er et tett og godt samarbeid mellom RIN og SSTT, og derfor er også RIN-leder Reidar Kveine invitert til å fortelle siste nytt fra foreningen. Her vil han blant annet trekke fram utfordringene under pandemien, der mange kurs måtte utsettes. Nettopp som følge av pandemien er imidlertid flere av kursene digitalisert og gjennomført digitalt. Kveine er likevel tydelig på at fysiske kurs med direkte dialog med kursdeltakerne skal prioriteres framover. Det er den norske arbeidsgruppa i SSTT som har hovedansvaret for gjennomføringen av årets konferanse. 20.oktober Omfattende dagsprogram Konferansen starter kl. 08.30 og varer fram til ca. 15.30, med innlagte pauser. Etter at styreleder Borghild T. Folkedal har ønsket velkommen er det en av de markante personlighetene innen norsk og nordisk VA-rådgivning, Christen Ræstad, som skal filosofere over «verdien av tid». Miljøkrav i konkurranser, nytt om kumrenovering og strømperenovering av vannledninger er blant temaene som står på dagsorden denne gang. Dette bør være av stor interesse også for RIN-medlemmene. Hans Jørgen Haugen i Asplan Viak skal informere om innholdet i Norsk Vann rapporten om "Kummer - Klassifisering og tilstandsvurdering", før Jan Stenersen fra TroVa i Tromsø følger opp med praktiske erfaringer nettopp med kumrenovering. Det er også satt av tid til en paneldebatt og spørrerunde omkring temaet kumrenovering. Strømperenovering av vannledninger Fornyelse av vannledninger har vært en akilleshæl for NoDig-bransjen i mange år, men er det nå en bærekraftig og gravefri løsning i sikte? Her skal det handle blant annet om utvikling av en strukturell vannstrømpe med mulighet for gravefri tilkobling av eksisterende stikkledninger. Elisabeth Hovda fra Oslo VAV og Frode Andrew Selvik fra Trondheim kommune står for denne presentasjonen. Påmeldingsfrist er 13.oktober. Her kan du klikke deg inn på programmet og du kan melde deg på her: https://www.sstt.se/nodig2021/ Det er gratis for studenter å delta på årets konferanse. Deltakeravgiften for SSTT-medlemmer er satt til 1.800,- kroner eks. mva. og for øvrige deltakere er avgiften på 2.500,- kroner eks. mva.