SSTT i hardt vær, men vil samarbeide med RIN

Under Hallingtreff orienterte avtroppende leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Espen Killingmo fra Sweco, om en organisasjon som er i en brytningstid.   Han slo fast at SSTT er et skandinavisk nettverk som vil bestå i en eller annen form. Påtroppende leder for den norske arbeidsgruppa i STT, Lars Wermskog, som til daglig er seksjonsleder for vanndistribusjon i Oslo VAV, mener det er viktig at den norske arbeidsgruppa kommer fram til et konstruktivt forslag som innebærer videre skandinavisk samarbeid innen NoDig.  Han får full støtte for dette av sin styrekollega Carl Christian Sibbern fra Olimb Group. Den norske arbeidsgruppa vil fortsette sin interne diskusjon om temaet og komme med sin anbefaling i begynnelsen av februar. Killingmo, Wermskog og Sibbern er de norske representantene i det skandinaviske styret i SSTT. Bryter ut? -Vi har registrert at den danske arbeidsgruppa i SSTT har et ønske om tettere kontakt opp mot Danva, Vandsektorens bransjeorganisasjon i Danmark og dermed forlate dagens SSTT.  De svenske medlemmene på sin side ønsker ikke samme tette kontakt med Svensk Vatten. I Norge er SSTT i god dialog med Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge, men har ikke kommet til en konklusjon om samarbeidsform, opplyser Wermskog. På grunn av stor usikkerhet om framtidig samarbeidsformer avlyste styret for SSTT sitt faste arbeidsmøte i januar.  I begrunnelsen ut til medlemmene skriver styrelederen, danske Morten Aaby Nielsen at ”avlysningen skjer av hensyn til styrets avklaring av SSTTs framtid og overveielser i retning av en eventuell utskillelse i nasjonale enheter.” Profilere NoDig Espen Killingmo sa under sin orientering på Hallingtreff at foreningen er opptatt av å profilere NoDig med sine ulike metoder. Profilering av metodene skal ha et perspektiv på bærekraft, miljø og med fokus på teknikk og økonomi. -Når foreningen nå er i en brytningstid har det sin bakgrunn i ulike oppfatninger i faglige spørsmål. Foreningen sliter med intern kommunikasjon, spesielt mellom de danske og svenske medlemmene. Killingmo er svært skuffet over at arbeidet med en ny skandinavisk håndbok for NoDig er stoppet opp på grunn av intern faglig uenighet. Så langt har det ikke vært mulig å komme fram til en felles skandinavisk tekst. Han håper imidlertid at arbeidet som er lagt ned kommer medlemmene til gode. Det har vært store utfordringer også rent språklig. Den danske arbeidsgruppa ønsker å utvide konseptet for det pågående arbeidet med håndboka for gravefrie metoder. Dermed er dette prosjektet foreløpig lagt på is. Også Wermskog og Sibbern er tydelig på at det enorme arbeidet som allerede er lagt ned med denne boka må komme medlemmene til gode i alle de tre medlemslandene. Egen norsk gruppe Killingmo tror Norge vil etablere sin egen gruppe dersom dagens forening blir formelt oppløst. Killingmo håper dermed på en norsk forening for ledningsrenovering, boring og pressing, med tett samarbeid med Norsk Vann og RIN. -Foreningen ønsker seg flere aktive ledningseiere. Det er for få aktive motorer i Norge i dag, og derfor håper vi at flere kommuner kommer på banen i dette arbeidet, sa Killingmo, som representerte SSTT under Hallingtreff.