https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/04/sstt-2014-125-Kopi-1.jpg

SSTT feiret seg selv, – med bismak

avatarevuser
Oppdatert: 10 april 2014
Foreningen med det merkelige navnet Scandinavian Society for Trencless Technology feiret at ungdomstida er forbi.  Når man runder 25 år er man så moden at det er tid for ettertanke. Kommuner, entreprenører, leverandører, vannverk og rådgivende VA-ingeniører utgjør foreningen SSTT. Totalt har foreningen 732 medlemmer, fordelt på 392 i Sverige, 219 i Danmark og 121 i Norge. Medlemmene her sitter på den mest oppdaterte kunnskap om miljøriktig ledningsetablering og renoveringsmetoder, når det handler om arbeid med infrastruktur under jorden. Spørsmålet som flere stiller i et jubileumsår er om foreningen er så smal at den kan gravlegges i sin egen grøft og heller oppstå som en integrert del av Norsk Vann, Svensk Vatten og Danva.   25-åringen er nemlig ikke bare blitt godt voksen, - det store flertallet av aktive medlemmer nærmer seg pensjonsalderen. Det er alvorlig svikt i rekrutteringen. Voksen og visjonær VA-nestoren og sivilingeniøren Christen Ræstad har rundet 60. Han har vært en kraft i mange av vannbransjens organisasjoner og for mange framstår det som et paradoks at han fortsatt er blant de mest visjonære og uredde grøftekameratene. Når han stemme runger ut over konferansesaler lytter fagfolkene. Ræstad sier til VVS aktuelt at han selv er blant de som er skremt over alderssammensetningen i dagens skandinaviske NoDig miljø. Enda mer skremt er han at bare 30 av Skandinavias 816 kommuner var representert under årets konferanse. Her var det 9 svenske, 8 norske og 13 danske kommuner/vannselskaper som gjennom to dager skulle dele kunnskap og diskutere framtidas løsninger innen gravefrie metoder og infrastruktur i bakken. Kjære menighet Kristen Ræstad åpnet sitt innlegg med å hilse til menigheten. Andre vil betegne SSTT som en særegen sekt. Spenningen i dag er om sekten klarer å finne en ny leder etter at danske Gerda Hald nå vil ha avløsning etter mange år i ledervervet. Det er svenskenes tur å stille med en lederkandidat, men foreløpig har ingen svenske sagt ja til vervet. Må komme på banen -Dersom SSTT skal ha en hensikt må få flere kommuner og ledningseiere på banen. Dersom ledningseiere ikke deltar på faglige konferanser må vi bruke tiden vår på andre arenaer, sa styremedlem i SSTT og daglig leder i NoDig selskapet Olimb Group, Carl Christian Sibbern i plenum under en av debattene. -Vi jobber med bestillerkompetanse og mange kommuner kan alt for lite om hva de trenger og hva de egentlig bestiller. Vi må få inn unge som vil jobbe i vannbransjen og vi må bringe dem til oss i biler og busser. Studenter må bli kjent med vårt budskap, sa Sibbern, som sammen med flere SSTT-aktører nærmest avla vitnesbyrd i et vekkeselsmøte. Det er tid for å våkne opp, var meldingen i København. Her handler det om et videre liv eller kanskje skal foreningen forberede sin egen begravelse? Det er grunn til å spørre seg om kommuner, vannverk og rådgivere holder seg unna fordi SSTT er en gutteklubb for innbyrdes beundring. [caption id="attachment_2609" align="alignright" width="640"]
SSTT leder Gerda Hald  takker av etter fem år som leder. I dag er det knyttet spenning til hvem som blir ny leder av foreningen.
SSTT leder Gerda Hald takker av etter fem år som leder. I dag er det knyttet spenning til hvem som blir ny leder av foreningen.[/caption]