https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/08/rorinspeksjon4-vitek-1.jpg

Nye kurs i spyling og rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 24 august 2016
Rørinspeksjon Norge arranger spylekurs  avløp for hovedledninger 15. – 16 november og Rørinspeksjonskurs 15. – 17. november 2016 i Drammen.  Begge kursene arrangeres på Ambassadeur Hotell i Drammen. Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kursene arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Påmeldingsfrist er satt til 15.oktober. Spylekurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er:  Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.  Private firma som utfører spyletjenester.  Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Kursbevis og operatørbevis: Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling. Foredragsholdere som er satt opp er Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Steinar Nilo,Frode Sandøy, Bjørn Christoffersen. Kjetil Storli, Arve Hansen, Peer Chr. Nordby, Oluf Simonsen og Ståle Brodahl. Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger arrangeres 15.-17. november på samme sted.Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger - kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. NORVAR-rapport 145/2005 har hovedfokus. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er: Operatører som utfører rørinspeksjon Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Kursbevis og operatørbevis: Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon. Det er stort sett de samme foredragsholderne på dette kurset også. Her kan du laste ned invitasjon til kursene: Det vil i løpet av kort tid bli åpnet for elektronisk påmelding til kursene. Invitasjon og påmelding til spylekurs november 2016 Invitasjon og påmelding til operatørkurs rørinsp nov 2016