https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/09/Vanndagene-pa-vestlandet-018-Kopi.jpg

Sosialt og faglig under Vanndager på Vestlandet

avatarevuser
Oppdatert: 20 september 2016
Vanndagene på Vestlandet er i gang. Tirsdagskvelden er kvelden for nettverksbygging, buffet og sosialt samvær for vannfolket i ærverdige Høvleriet i Haugesund.  Eneste nye er at dagene har fått nytt navn, men vestlendingene har neppe ønske om å holde lukket selskap. Her kommer vannfolk fra hele landet til den største av driftsassistanse-samlingene i Norge. I år er det 387 deltakere og 73 utstillere som møtes på Scandic Maritim i Haugesund. Både deltakerantall og antallet utstillere har vært stabilt de siste årene. I år er det imidlertid flere utstillere som må ta til takke med enten svært begrenset plass eller plass på venteliste. Det sier noe om vanndagenes posisjon i norsk sammenheng. Flere vi snakket med i kveld understreker at vanndagene er en viktig sosial møteplass i tillegg til en spennende markedsplass. Tradisjonelt opplegg Selve konferanseprogrammet er forholdsvis tradisjonelt. Det er møteplassen som er viktig i Haugesund. I utstillingshallene er bransjen godt representert med både regionale, nasjonale og internasjonale produsenter og leverandører. Her er alle grossistene, rådgiverne, rørprodusentene, ventilprodusenter, betongindustrien, representanter for elektronikk, vannrensingm geoteknikk og andre fagområder innen vann og avløp.  En rekke entreprenørfirmaer har også stands under de to dagene fagtreffet varer. Aktuelle utfordringer Tidligere direktør i Norsk Vann, Einar Melheim, har fått en sentral plass i årets konferanseprogram. Han skal oppdatere vannbransjen på Vestlandet med aktuelle utfordringer på nasjonalt plan. Han vil også presentere en fersk Norsk Vann rapport om brannslokking og sprinkleranlegg.Jon Røstum fra Powel og Kevin Medby fra Norconsult vil garantert fange deltakernes oppmerksomhet når de tar for seg risiko- og sårbarhetsanalyse i vannbransjen. Det er satt av god tid til parallelle sesjoner om vann og avløp før vannfolket samles til den berømte festmiddagen, inklusiv vann og annet godt i glassene. Med Per Inge Torkildsen som importert humorist og vannmann fra Stavanger vil trolig latterbølgene gå utover kvelden i Haugesund. Pris og ære Vanndagene har også lang erfaring med heder og ære til medlemmer som har utmerket seg innen vannbransjen. DIHVA prisen ble innstiftet og delt ut første gang i 2006. Det er en personlig hederspris som har til hensikt å være en påskjønnelse og motivasjon til videre utvikling innen vannbransjen for engasjerte fagpersoner. Vannbransjeprisen deles også ut under vanndagene i Haugesund. I år er det Mæland kommune, Bergen kommune og Tysvær kommune som konkurrerer om prisen. Meland kommune har gjennomført avløpssanering i sårbar natur. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen sin eksisterende pumpestasjon var tidvis ute av drift med stor fare for forurensing i et sårbart område. Bergen kommune har valgt å konkurrere med NoDig prosjektet i Ibsens gate. Vann- og avløpsledningene i denne gata var nærmere 100 år gamle og måtte fornyes. Etter to intense sommermåneder fikk gata totalfornyet sitt ledningsnett, og beboerne feiret med gatefest. Olimb Rørfornying var med på suksess-historien i Bergen. Tysvær kommune er den tredje kandidaten. Denne kommunen har gjennomført sanering av kommunalt utslipp til tre fjorder og har i tillegg bygget nytt avløpsrenseanlegg.