https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/03/gemini-va-–-Kopi-1.jpg

Snart snakker WinCan VX og Gemini VA sammen

avatarevuser
Oppdatert: 15 mars 2021
To år etter at Norsk Vann i samarbeid med Rørinspeksjon Norge lanserte sin nye rørinspeksjonsrapport ser det nå ut til at kommunene kan dra nytte av de mer presise rapporteringene fra rørinspeksjonsfirmaene som har tatt i bruk systemet opp mot programvarene WinCan VX og Gemini VA. Rørinspeksjon Norge har gjennomført flere rørinspeksjonskurs etter det nye rapporteringssystemet 234-rapporten fra 2018, som har erstattet tre tidligere rapporter 83/1998 Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering – veiledningsdelen 129/2003 Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering. Hovedvannledninger 145/2005 Inspeksjonsmanual for avløpsledninger. Del 1 – Ledninger Rapportene 235 og 236 er også viktig i denne sammenheng. 235-rapporten er en revisjon av Norsk Vann rapport 150/2007, og beskriver hvordan data fra rørinspeksjon kan brukes for klassifisering og utvelgelse av ledninger i drift for tiltak, overvåking eller friskmelding basert på en vektingsmodell for rørinspeksjonsobservasjoner. Ut fra dette beregnes skadepoeng som så kan brukes for å bestemme ledningens tiltaksklasse. Videre gjennomgås dataflyt med kravspesifikasjon for eksport av data fra rørinspeksjon til registrering, lagring og videre bruk. 236-rapporten er kanskje den minst kjente av de nyere Norsk Vann rapportene. Denne rapporten er en første versjon av akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon. Den skal brukes sammen med Norsk Vann rapport 234/2018 Rørinspeksjon av hoved­ledninger for vann og avløp. -Det er gledelig at vi nå endelig nærmer oss en løsning, slik at vi fult ut kan få benyttet de muligheten som ligger rapportene 234, 235 og 236. Det er avgjørende for oss at WinCan VX og Gemini VA nå blir kompatible med hverandre slik at vi kan intensivere og effektivisere helt nødvendige rørinspeksjoner i et ledningsnett som skriker etter fornyelse, sier styremedlem i RIN, Peer-Christian Nordby, som har ledet de nye kursene i rørinspeksjon. Oppdaget en rekke feil Operatør på rørinspeksjon i Norva 24 Sør, Christoffer Henriksen, har gitt en rekke tilbakemeldinger til både Rosim, som er en av leverandørene av WinCan VX, og Volue (tidligere Powel) som leverer løsninger rundt Gemini VA. Han forklarer situasjonen sett fra sitt ståsted på følgende måte: -Da WinCan rullet ut sin nye programvare VX tok vi dette i bruk i februar 2020. Det viste seg raskt at programvaren inneholdt en rekke feil som vi oppdaget underveis. Samtidig kom rapporten 234/2018 som vi operatører skal rapportere etter. Da vi begynte å bruke den nye manualen og det nye programmet, oppdaget vi flere feil, blant annet at WinCan ikke kommuniserte direkte inn til Gemini VA. Har nøstet opp i utfordringene -Nå tror jeg vi i fellesskap med Rosim og Volue har nøstet opp i de fleste utfordringene. Siste versjon WinCan VX 10,2 kom for øvrig forrige uke. Nå gjenstår det å se at selve eksportfila som benyttes inn mot Gemini VA også fungerer, slik at disse systemene snakker sammen, og nå ser jeg faktisk lys i tunnelen, selv om det har vært et krevende år, sier Christoffer Henriksen til RIN. -Mye av det vi har levert av rørinspeksjonsrapporter har kommunene kunnet lese men ikke fullt ut klart å benytte inn i Gemini VA, først og fremst på grunn av feil med programvaren i WinCan. Jeg har inntrykk av at flere operatører fortsatt benyttet den gamle 145-rapporten og WinCan V8-versjonen, men nå kan de i løpet av kort tid få full utnyttelse av WinCan VX og vite at dette programmet også kommuniserer med kommunenes Gemini VA, sier Henriksen. Frustrasjon i RIN og Norsk Vann Norsk Vann sendte i april 2019 et tydelig budskap til utvikleren av programvaren, CD-lab i Sveits, der de ba innstendig om at Norge nå måtte få en programvare for norske forhold. 30 land hadde da tatt i bruk det nye programmet, men den norske versjonen var fortsatt under utvikling. Det oppsto dermed frustrasjon både hos Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge, som hadde lagt ned millionbeløp og hundrevis av dugnadstimer på ny håndbok tilpasset et nytt og framtidsrettet program. Rapport 234/2018 beskriver krav til utførelse og rapportering for rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp, og er en revisjon av tidligere utgitte Norsk Vann rapporter om temaet. Rapporten bidrar til mer presis rapportering fra rørinspeksjon, slik at det blir enklere å rapportere og ta stilling til skader og driftsproblemer. Med dagens fokus på ledningsfornyelse er dette derfor en svært viktig håndbok. En viktig forutsetning for å ta den nye rapporten i bruk var  også ny programvare. Ser lys i tunnelen Oliver Dimovski hos den norske salgsrepresentanten Rosim AS legger ikke skjul på at det har vært store utfordringer med implementeringen av WinCan VX i Norge. -Nå begynner ting å komme på plass både med tanke på generell funksjonalitet og også når det gjelder import og eksport til Gemini VA, forteller han. Import og eksport til Gemini VA startet i april i fjor, og i samarbeid med John Bjørndal i Volue har vi funnet ut hva som må til for at systemene skal snakke sammen. Fra WinCan sin side er det ny prosjektstruktur med nye mapper og bilder som ikke ble gjenkjent i Gemini VA-programvaren. Enkelt sagt ble det rett og slett for mye nytt på en gang med ny software og nytt rapporteringsverktøy, sier Oliver Dimovski. Etter den siste oppgraderingen mener han rørinspektørene og kommunene kan ha fullt utbytte av det nye rapporteringssystemet gjennom 234-rapporten. Klart i april Produktansvarlig John Bjørndal i Volue nøler ikke med å slå fast at det har vært en lang og komplisert reise fra den nye rørinspeksjonsrapporten forelå og til rapporteringssystemet nå endelig kan tas i bruk. Det er mange årsaker hos flere aktører til at dette har tatt tid, men nå kjører vi en siste pilot med noen utvalgte kommuner for å være sikker på at systemene «snakker» med hverandre.   Etter en kort periode vil vi gå ut med tilbud til alle våre drøyt 200 kunder i kommune-Norge, og da håper jeg å kunne love at alt skal være klart til RIN sitt bestillerkurs i rørinspeksjon onsdag 28.april, sier Bjørndal. Bjørndal mener det nå er viktig at både kommunene og rørinspektørene går over til det nye systemet og investerer i nødvendig oppgradering til den siste versjonen av WinCan VX. Han understreker at alt som er rapportert inn til kommunene det siste året må oppgraderes til siste versjon av WinCan VX og eksporteres på nytt før import til Gemini VA. -God bestilling fra kommunene gir også bedre resultater tilbake fra rørinspeksjonsfirmaene, mener han. Gemini VA har en markedsandel i Norge på 85 prosent og er et verktøy som brukes daglig i kommunenes og andre vannverks forvaltning og dokumentasjon av ledningsnettet, Gemini VA registrerer ledningsnettet for vann- og avløp, samt installasjoner i nettet som kummer, sluk, pumpestasjoner og overløp. sier John Bjørndal, produktansvarlig for Gemini VA i Volue. RIN tar imot positive nyheter Styreleder i RIN, Reidar Kveine, er glad utfordringene rundt WinCan og Gemini VA nå ser ut til å bli løst. -Det er på høy tid at dette kommer på plass. En viktig forutsetning for å ta den nye rapporten i bruk var jo nettopp at denne skulle «samsnakke» med ny programvare fra WinCan, som igjen skulle kommunisere direkte inn i Gemini VA.  Nå er det gått drøyt to år siden vi var klar til å ta et viktig skritt mot en moderne og effektiv rørinspeksjon for norske ledningseiere, og positive nyheter fra både den sveitsiske produsenten, norske forhandlere og Gemini VA-leverandøren tar vi imot med stor takk, sier Kveine.