https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/11/2016.10.31_jon_rostum_msprenger.SMALL_-1.jpg

– Smart å bruke gode data

avatarevuser
Oppdatert: 03 november 2016
-Big data er relevant for vannbransjen, mener sjefsstrateg Jon Røstum i Powel. Røstum deltok på Teknas konferanse «Fornyelse av ledningsnettt innen VA» i Bergen nylig. -Vi har en del data som måles hele tiden: Vedlikeholdsdata, tilstandsdata, sensorer og smarte vannmålere. Hvordan kan denne strømmen av data brukes på en smartere måte? spurte han. Jobber med Microsoft Powel leverer i dag IT-løsninger til VA-etatene i 300 norske kommuner.  Selskapet har etablert et prosjekt med fokus på framtidens IT-løsninger, for å sikre rent vann og effektiv drift, vedlikehold og fornying av infrastruktur. Røstrum mener at big data og «maschine learning» er aktuelt for vann og avløpsbransjen (VA). -I forrige uke jobbet et team fra Microsoft og Powel med data fra Trondheim kommune. I fem dager jobbet de for å finne en løsning som gir oversikt over områder med vannlekkasje. Skyløsningen og maskinlæring var viktige ingredienser. - Hvordan gikk det? -  Teamet var svært fornøyd med resultatet. Må jobbe smartere Store deler av vann- og avløpsnettet har behov for fornying og forbedring, for å kunne fortsette å sikre rent vann, hindre lekkasjer og forebygge oversvømmelser. Gjentatte ganger har bransjen pekt på det enorme behovet for å investere i ny og tryggere infrastruktur. -Det er behov for å jobbe smartere, sa Røstum, som understreket viktigheten av å ha gode ledningsdata. - Gode ledningsdata og driftsdata er gullet vårt. Det er viktig med gode rutiner for drift, vedlikehold og systematisk registrering. Nye data må samles effektivt inn. Mange sliter med datainnsamlingen Hans Martin Eikerol, sivilingeniør i Norconsult AS, mener at det er et stort behov for å ta i bruk ny teknologi i VA-bransjen: - Dessverre er det slik at mange små og mellomstore kommuner fortsatt sliter med datainnsamlingen. Mange beslutninger om å skifte ut ledninger tas på for tynt grunnlag. Det er det viktig at vi jobber videre med og det finnes mange verktøy som vi kan benytte, sier Eikerol. Han mener Powels visjon om å lage et superverktøy er fantastisk, men er tvilende til at det lar seg gjøre med det første. - Jeg har derimot tro på at Powel vil utvikler flere mindre og nyttige verktøy for VA-bransjen. - Voldsom digitalisering På konferansen fortalte Eikerol om forskningsprosjektet DIVA, som handler om å utvikle en digital, trinnvis veiledning, for hvordan hovedplaner og saneringsplaner bør utarbeides etter den ovenfor nevnte Norsk Vann-veilederen. -Jeg bruker å si at DIVA lager kokeboken, mens vi prøver å lage brødbakemaskinen, sier Røstum i Powel. Løsningsansvarlig i Powel, Asle Kvam, er klar på at det ikke er snakk om et superverktøy. -Vi kan lage nyttige verktøy som løser flere av problemene VA-bransjen har. På mange områder i samfunnet skjer det nå en voldsom digitalisering.  Nå kommer også kraft- og VA-bransjen etter.