Dag Espen Båsum og Hilde Anita Grandestrø

Slik Vil Båsum-selskapene Styrke Seg Gjennom Fusjon

avatarevuser
Oppdatert: 18 august 2020

- Gjennom denne fusjonen samler vi ressursene og kompetansen under én felles ledelse i selskapet Båsum Boring AS, sier daglig leder Dag Espen Båsum.

Som et ledd i en langsiktig strategi fusjonerer Båsum Boring AS og Båsum Boring Trøndelag AS med virkning fra 1.januar 2021, skriver selskapet i en pressemelding.

Rives ikke opp med røttene

Båsum Boring har siden stiftelsen i 1952 bygget seg opp til å bli ledende i Norge innen boretjenester for energi-/vannbrønner, fundamentering, gjennomboring samt utblokking og rehabilitering av rør uten graving. Søsterselskapet, Båsum Boring Trøndelag, ble etablert med tanken på nærhet til markedet i Midt-Norge, og selskapet fikk sitt hjemsted i Børsa for 25 år siden. I november 2017 gikk Kynningsrud Fundamentering AS, et heleid datterselskap av Veidekke AS, inn som hovedaksjonær i Båsum Boring. Nå satser selskapene på at en samlokalisering i Heimdal i Trondheim vil kunne styrke gjennomslagskraften for tyngre prosjekter. - Med samlokalisering kan vi dra veksler på hverandre. Vi kan gå inn i tyngre og større prosjekter både med tanke på maskiner og kompetanse, sier Dag Espen videre. Båsum Boring har hatt røttene sine - og hovedadministrasjonen - godt plantet i Krødsherad kommune siden stiftelsen - det skal de også fortsette med etter fusjonen.

- Danner trygg grunnmur for videre vekst

Daglig leder i Båsum Boring Trøndelag, Hilde Anita Grandetrø, som har bygget opp datterselskapet de siste tyve årene mener tiden er moden for en fusjon. - Veidekke AS, som et solid børsnotert selskap, danner en trygg grunnmur for videre vekst. Nå får vi muligheten til å utvikle enda sterkere samspill og dermed gjøre hverandre enda bedre på det vi er gode på i dag. Beslutningslinjene vil også bli kortere, og personlig får jeg nok en mer oversiktlig hverdag, sier hun med et optimistisk smil.    

Nå får vi muligheten til å utvikle enda sterkere samspill og dermed gjøre hverandre enda bedre på det vi er gode på i dag.

Hilde Anita Grandetrø, Daglig Leder, Båsum Boring Trøndelag AS
  Hilde Anita står til nå som eneste kvinnelige daglige leder i et norsk borefirma, med sine 23 år i selskapet. Motivasjonen og viljen til å fortsette i en nøkkelposisjon i det fusjonerte selskapet er imidlertid tilstede, sier hun. - Gjengen vår i Trøndelag har levert gode resultater de siste årene. 12 medarbeidere sørget for en omsetning i 2019 på 41 millioner kroner, og med en god bunnlinje. Det er viktig for meg at alle medarbeiderne er sikret jobb også i det fusjonerte selskapet. Vi skal bidra til at vi kan kjempe om både små og store kontrakter i årene som kommer, sier hun.  

Landsdekkende entreprenør

- Vi har stor respekt for den jobben Hilde Anita og hennes medarbeidere i Trøndelag har utført. Vi skal absolutt beholde og samtidig styrke kompetansen og slagkraften i Midt-Norge. Fusjonen handler ikke om en sentralisering, men om å samle ressursene for å dekke hele landet best mulig. Vi skal være en solid landsdekkende entreprenør. Det er viktig for å utvikle virksomheten vår videre, slår Dag Espen fast.  

Målet er ikke å bli størst mulig, men best mulig.

Dag Espen Båsum, Daglig Leder i Båsum Boring AS
  Samlet omsetning for Båsum-selskapene i fjor var på 213 millioner kroner, og den totale arbeidsstokken i år er på 75 medarbeidere. - Vi har en medarbeiderstab som hver dag jobber for at vi skal være den mest foretrukne og beste operatøren innen våre segmenter. Som arbeidsgiver er vår målsetting å skape trygge arbeidsplasser der hver enkelt medarbeider skal kjenne seg inkludert. Målet er ikke å bli størst mulig, men best mulig, og den jobben skal vi gjøre sammen også etter fusjonen, avslutter Dag Espen.