https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/09/jenssen-og-vangdal-1.jpg

Skrikende behov for kompetansesenter

avatarevuser
Oppdatert: 02 september 2015
Resultatet av forprosjektet munner ut i en anbefaling om å gå videre med planarbeidet for etablering av et kompetansesenter for ledningsteknologi. -Vi må utdanne og rekruttere VA-personell og vi må øke forskningen i bransjen. Vi har et voldsomt oppgraderingsbehov på ledningsnettet og da må vi skape robuste fagmiljøer og utdanningsmiljøer med et bredt spekter, understreket lederen for styringsgruppa, avdelingsdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande. Styringsgruppa mener det er for lite innovasjon i norske kommuner. Tjenesteinnovasjon er viktig i offentlig sektor, men kommunesektoren har for små ressurser til å heve blikket. Ideen om å etablere vannbransjens nasjonale kompetansesenter har sitt utspring i et forslag fra Rørinspeksjon Norge. I fjor ble RIN-ideen støttet av Norsk Vann og Oslo VAV og et viktig skritt ble dermed tatt. Vannforsynings- og avløpsanlegg er blant de infrastrukturer som ikke klarer å møte framtidens utfordringer dersom drift, vedlikehold og investeringsnivået holdes på samme nivå som i dag De viktige satsningsområdene er oppgradering og fornyelse av ledningsanlegg, utdanning og rekruttering av VA-personell, og en betraktelig økning av dagens beskjedne omfang av forskning og utvikling innen VA. Samlet investeringsbehov vil bli på minimum 8-10 millioner ut fra de aktuelle lokaliseringene som foreløpig har pekt seg ut på Ås, men dette er et tall som det er knyttet svært stor usikkerhet til. Tre moduler Kompetansesenteret er tenkt å inneholde tre moduler -opplærings- og undervisningsmodul -produktdemonstrasjonsmodul -forsknings-Utviklings og Innovasjonsmodul. Tidligere direktør i Norsk Vann, Einar Melheim, har gjennomført undersøkelser om behov  for senteret blant en rekke store og mindre kommuner og leverandører. Konkusjonen er at alle aktører ønsker et senter av denne typen velkommen. Leder for Rørinspeksjon Norge (RIN), Finn Jenssen, mener det er svært mange grunner for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi. -Det er behov for økt kompetanse innen mange driftsområder og metoder. Våre operatører må se hvordan løsninger virker i praksis med rør i felt. Rådgiverne er ikke oppdatert på nye materialer og løsninger, og antall byggefeil må reduseres. Senteret kan også bidra til sterkere fokus på usynlige anlegg under bakken. Økonomi blir hovedutfordringen. Sigurd Grande er tydelig på at det er behov for statlig støtte til etablering av senteret. -Bransjen må forplikte seg, mener han, men Grande er tydelig på at statlige midler må inn i etableringsfasen. Kursavgifter og bidrag fra næringslivet kan sikre driften av senteret, men det er en rekke løse tråder foreløpig. Styringsgruppa vil nå søke om midler i Norsk Vann sitt prosjektsystem om at videre utredning videreføres inne dette systemet. Utredningen er tenkt å videreføre fra forprosjekt til et mer detaljert prosjekt. Styringsgruppa vil også be leverandørbransjen om å bidra økonomisk til det videre utredningsarbeid. Lobbyvirksomheten inn mot statlige etater er allerede godt i gang med tanke å få senteret inn på statsbudsjettet. Et skrikende behov Gruppeleder for vann og miljøteknikk ved NMBU, Arve Heistad, mener universitetet har et skrikende behov for dette senteret. -Senteret kan bidra til at forskningen blir mer bransjerettet og mer nyttig. Dette er en mulighet for å utvikle studieprogrammet i tråd med de behov som er i markedet. I forskningen ligger det også et ansvar for å peke på det som ligger litt lenger fram, og her kan vi bidra, sa Heiestad i dag. Heiestad har vært i kontakt med flere utdanningsmiljøer som støtter opp om senteret, Det gjelder blant andre høyskolene i Østfold, Oslo og Akershus, Gjøvik, Ålesund og  NTNU i Trondheim. Arne Christian Vangdal i Breivoll Inspection Technologies mener på vegne av leverandørene at nøkkelen ligger i at sluttbruker etterspør tjenestene. Det manglet ikke på visjoner fra gründeren fra Tromsø. Virksomhetsleder i Drammen kommune, Live Johannessen, var betraktelig mer jordnær i sin tilnærming til senteret. -Det er mye som må fungere, og det må være noen som virkelig forplikter seg med kapital og daglig drift. Jeg er positiv, men ser noen praktiske utfordringene, sa hun under dagens paneldebatt om temaet i Kristiansand. Avdelingsdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande understreket på sin side at hans egen organisasjon har et stort behov for mange og dyktige medarbeidere, og nå går toget for et senter som det virkelig er behov for, mener en samlet vannbransje.