https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/09/Spyledyser_komprimert-e1536613231826-1.jpg

Skjema til bruk ved spyling av ledningsnett

avatarevuser
Oppdatert: 10 september 2018
Under Rørinspeksjon Norges fagdager i Stavanger, fremkom et ønske om å kunne registrere driftsforstyrrelser i ledningsnettet ved spyling. Trondheim kommune ønsker nå å dele sitt skjema med bransjen. Spyling av privat og offentlig ledningsnett er en daglig geskjeft for mange RIN-operatører. Det kan dreie seg om rutinemessig spyling, eller mer akutte hendelser som krever strakstiltak. Trond Alm fra Norva24, etterspurte under Rørinspeksjon Norges fagdager et skjema for å registrere hvordan spylingen utføres. Dette for å kunne dokumentere utførte arbeider, evt. evaluere hva som gikk galt, og ikke minst forenkle jobben neste gang samme strekk trenger spyling. Et slikt registreringsskjema vil også gi et bedre grunnlag for vurdering av tiltak ved utbedring av evt. skader på ledningen. For sannsynligheten er relativt stor for at en skadet stikkledning vil kunne få nye driftsproblemer etter kort tid, dersom årsaken til problemet ikke utbedres. I et slikt tilfelle vil det være til stor nytte for den neste spyleoperatøren som kommer for å håndtere et akutt problem, å kunne se hvordan problemet ble løst sist. Hvor høyt trykk ble benyttet, hvor lang slange krevdes, osv., osv. Overføring av kunnskap og erfaring er noe som enkelt kan løses dersom utført arbeid blir dokumentert. Jon Kristian Alsethaug, fra Trondheim kommune Bydrift, kunne fortelle at de har benyttet et slikt registreringsskjema i lengre tid, og at dette er et svært godt verktøy for operatørene. Ikke minst er det et viktig verktøy når man får nyansatte, eller vikarer som skal utføre arbeider på kommunens ledninger, og som ikke kjenner ledningsnettet og spylerutinene så godt. Alsethaug forteller at de også har et eget skjema for rutinespylinger, for å sikre at det ikke blir benyttet for høyt trykk eller at abonnenter blir skadelidende under spylingen. Alsethaug synes det er hyggelig hvis andre operatører ønsker å ta skjemaet i bruk, og har derfor gitt tillatelse til at dette kan deles med bransjen. Skjemaet kan lastes ned her, eller fås tilsendt ved å ta kontakt med jon.alsethaug@trondheim.kommune.no. Spyleskjema_Trondheim-kommune