https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/06/Sjur-Tveite-vannsenter-rin-1.jpg

Sjur Tveite blir daglig leder for Vannsenteret

avatarevuser
Oppdatert: 11 juni 2020
Prosjektleder Sjur Tveite fra Ås kan nå endre sin tittel til daglig leder for det nye Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Ansettelsen skjedde formelt i et digitalt styremøte i Vannsenteret torsdag ettermiddag. Dermed blir Tveite den første lederen for et senter som etter planen skal åpne høsten 2021. Det meldte seg totalt 14 søkere til stillingen. Svangerskapet for det som etter hvert har fått navnet Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har vært langt og krevende. Det er gått 12 år siden Rørinspeksjon Norge, med avdøde Arve Hansen i spissen, første gang var i kontakt med universitetet på Ås med tanke på et innovativt samarbeid mellom det akademiske og praktiske miljøet innen norsk vannbransje.Nå er det endelig klart at senteret blir etablert ved NMBU på Ås, og senterets daglige leder får ikke mer enn en et par kilometer til sin nye arbeidsplass. Sjur Tveite har fått inngående kjennskap til norsk vannbransje de siste tre årene nettopp gjennom det engasjementet han ble bedt om å ta av interimsstyret for senteret, med avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV og assisterende direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, i spissen. 1.september starter Tveite opp som ansatt ved senteret, og han vil i første omgang trekke veksel på fagpersoner fra ulike miljøer på både frivillig basis og konsulentbasis for å bygge opp et bredt og spennende tilbud til potensielle brukere av senteret. Fisk og vann Sjur Tveite kan ikke kalle seg for en fullblods VA-mann, men har en allsidig bakgrunn, blant annet med studier innen fiskeoppdrett ved universitetet på Ås. Interessen for vann, fisk og teknologiutvikling har fulgt ham nærmest hele livet. De første drøye 10 årene etter studietiden jobbet han i ulike private selskaper med forretningsutvikling, salg og ledelse inn mot akvakultur-industrien, både nasjonalt og internasjonalt. De siste 10 årene er det miljøteknologi, teknologiutvikling generelt og innovasjon som har vært arbeidsområdet, i stor grad knyttet til vann. Tveite har vært og er opptatt av å gjøre mere av  forskningen praktisk rettet, samfunnsnyttig og relevant. Brukerdrevet forskning, utvikling og innovasjon Det var nettopp Tveites innsikt og erfaring fra både forskningsmiljøer og det praktiske liv som førte til at han ble et naturlig valg som prosjektleder for det sterkt etterlengtede vannsenteret. At han i tillegg har gode kontakter inn i universitetsmiljøet på Ås, gjorde valget enda enklere. Det startet med et mindre engasjement i 2017, og har etter hvert utviklet seg til å bli godt over halv stilling, men hele tiden på konsulentbasis. I tillegg til prosjektledelse for vannsenteret har han de siste årene også vært «en fri ressurs» som har gått inn i ulike prosjekter og utviklingsprosesser i  det private næringsliv og ulike forskningsmiljøer. Det er ingen tvil om at Tveite har bred bakgrunn for å gå inn i stillingen som daglig leder, en jobb han gleder seg stort til. -Dette er det mest spennende og nyttige jeg har vært engasjert i, sier han til RIN på nett. Senteret er en innovasjon Tveite understreker at Nasjonalt senter for vanninfrastruktur ikke er et prosjekt. -Dette skal være et levende senter for norsk vannbransje, der det skal leveres inn mot kritisk infrastruktur og sentrale samfunnsbehov. Senteret er en bestilling fra bransjen for å få et felles løft både praktisk og teoretisk, der kommunene som eiere av sentral infrastruktur går i front. Gjennom senteret kan eierne adressere sine utviklingsbehov, og vi er avhengig av å utvikle kompetanse og teknologi i årene som kommer. Da er det viktig å koble praktikere og teoretikere sammen i et innovativt miljø. Gjennom senteretableringen flytter en hel bransje inn på dørstokken til et universitet. Her får NMBU og forskningsmiljøene en unik mulighet til å utvikle studieprogram og prosjekter til nytte for dem selv og vannbransjen. Her ligger det også åpenbare muligheter for private aktører, som gjennom senteret kan eksponere og utvikle produkter og løsninger i samarbeid med sluttbrukerne (kommunene). Meg bekjent er det første gang det offentlige og private samarbeider på denne måten. Det i seg selv er jo innovativt, og gir meg en sterk motivasjon for å bidra sammen med alle de flinke folkene i vannbransjen, understreker han. -Jeg føler virkelig at jeg kan benytte mye av den erfaring og innsikt jeg selv har opparbeidet inn i noe som åpenbart er miljø- og samfunnsmessig svært viktig, sier han videre. Dugnadskraft Tveite blir eneste fast ansatte det nærmeste året, men det vil etter hvert som senterets bygg og infrastruktur nærmer seg ferdigstillelse trekkes inn kapasiteter både på drift og pedagogikk. Han er glad for den sterke dugnadskraften og det enestående engasjementet han opplever i bransjen i arbeidet med å realisere senteret. Modulbasert oppbygning Når alle formaliteter knyttet til planlegging og byggesak er på plass regner Tveite med at det første spadestikket på den tildelte tomta tilhørende NMBU på Ås vil bli tatt sent denne høsten. Endelig dato er ikke fastsatt, men byggeperioden er satt til om lag ett år, og det betyr at senteret planlegges å være i drift fra 4.kvartal 2021. Senteret vil ha en modulbasert oppbygging som legger til rette for en trinnvis utvikling tilpasset ønsker, behov og finansiering. Tveite lover at det vil bli undervisning på alle relevante nivåer, med fokus på vanninfrastruktur (vanntransport i rør og overvannshåndtering). Der bransjen selv gjennom arbeidsgrupper og forankring vil bidra i utviklingen av kurstilbudet. På planen står praktisk opplæring i oppgaver tilknyttet vanninfrastruktur inkludert ledningsnett og tilhørende teknologi. Kommunalt ansatte, studenter ved NMBU og andre fagskoler og universiteter samt fagfolk i hele verdikjeden vil få tilgang senterets VA-fasiliteter infrastruktur og praktisk innsikt i bransjen. Leverandørene får mulighet til å vise fram nåværende og framtidige produkter og løsninger, og sammen vil aktørene bidra til at senteret blir en sentral møteplass og utviklingsarena Finansieringen Fortsatt er det en jobb å gjøre for å sikre toppfinansiering til et senter som har en beregnet utviklings- og etableringskostnad på om lag 50 millioner kroner fra forprosjekt til ferdigstilt anlegg med bygg og infrastruktur, men Tveite har god tro på at dette faller på plass.  Senteret realiseres gjennom et spleiselag, der offentlig sektor gjennom Kunnskapsdepartementet har bidratt med totalt 20 millioner kroner. Videre bidrar en rekke kommuner samt Norsk Vann og flere private aktører fra hele verdikjeden med betydelige ressurser. Han håper de siste 5-6 millionene som nå gjenstår mobiliseres i løpet av høsten, og at bransjeaktørene bidrar i det gjenstående løftet. Inntekter fra kurs, demonstrasjon av utstyr og løsninger samt FoU-prosjekter, teknologiutvikling og testing vil utgjøre det økonomiske fundamentet for senterets drift. Senteret skal etableres og utvikles basert på en sunn drift som går i økonomisk balanse, understreker Tveite. En sterk kraft Tveite har tro på at norsk vannbransje gjennom dette senteret skal få et etterlengtet løft. -Nå har vi klart å samle mange dyktige aktører som uttrykker et sterkt ønske om å utvikle et nasjonalt senter for hele bransjen. Når offentlige og private aktører finner sammen om en felles visjon danner det en helt spesiell kraft. Tveite skulle gjerne trukket fram flere av de nøkkelpersoner som har vært spesielt sentrale i det lange løpet fram mot realisering av senteret, men lander på at de navnene kan spares til den store åpningsfesten om halvannet år. Da vil støttespillere og samarbeidspartnere få en sentral plass. Ingen nevnt, ingen glemt. Tekst: Odd Borgestrand