https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/08/RIN-arsmote-2014-29.jpg

Siste skrik og kumsikkerhet

avatarevuser
Oppdatert: 27 august 2014
Som vi tidligere har skrevet er det en tradisjonen at Norsk Vann arrangerer fagtreffuke i slutten av oktober. Dette blir over to dager med til sammen fem paralleller. Her settes det fokus på aktuelle faglige problemstillinger. Hovedtema og den råde tråden gjennom disse dagene er ledningsnett. Fagtreffet i år blir altså i samarbeid med SSTT og RIN. Onsdag 22.oktober deler de to foreningene dagen mellom seg. Før lunch stiller RIN «diagnosen» på ledningsnettet og etter lunsj viser SSTT hvilke «tiltak» du kan benyttes for utbedring. Leder i RIN, Finn Jenssen vil ta for seg temaet «Rin tar pulsen på ledningsnettet» som innledning til fagdagen. Deretter følger Bjørn Langbråten i Olimb Rørinspeksjon opp med de viktigste metodene for å undersøke ledningsnettet. Siste skrik Mariya Simone fra leverandøren Dacon får muligheten til å fortelle om «siste skrik» innen rørinspeksjon, før Finn Jenssen kommer tilbake med et foredrag om tilstandsvurdering ved spyling. Arnt Olav Holm vil fortelle om lekkasjekontroll av vannledninger, mens nyvalgt styremedlem i RIN, Ola Valved fra Asker kommune deretter tar for seg «Strake veien fra undersøkelse til diagnose.»  Arve Hansen i VA teknikk avslutter RIN-seminaret med konklusjonene i Kravspesifikasjonen for prefabrikkerte vannkummer. Hansen forteller at resultatet av Kravspesifikasjonen skal innarbeides i et VA-/Miljø-blad i nærmeste fremtid. For å sikre kompetansen hos personell som skal montere prefabrikkerte vannkummer i henhold til Kravspesifikasjonen, er det overfor Norsk Vann fremlagt et forslag om administrasjon og oppfølging av et «Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs» (KPK-kurs), med teori og praksis over en arbeidsdag. Det vil vi få høre mer om den 22.oktober. SSTT-bidragene kommer etter lunsj. I det foreløpige programmet er det Arve Hansen som fortsetter, nå med SSTT-hatten. Her vil han ta for seg tiltaksbehov og metodevalg for rørfornying. Hendrik Panmann i Kjeldaas Maskin vil ta for seg renovering av avløpsledninger med strømpe, mens Svein Rune Myhre hos Olimb vil ta for seg renovering av vannledninger med strømpe. Dag Espen Båsum i Båsum Boring informerer om utblokking av VA-ledninger, mens Øyvind Enger i NCC tar for seg sin spesialitet, nemlig renovering av vannledninger med PU belegg. Med andre ord en fagdag spekket med informasjon og muligheter for meningsutveksling. RIN og SSTT sier velkommen til Gardermoen, og vi oppdaterer program og arrangementssted når offisiell invitasjon kommer fra Norsk Vann.