https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/06/hallingtreff-odd-martina-borghild-7261-1.jpg

Siste Hallingtreff for VA-journalisten

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
HALLINGTREFF 2022: Hallingtreff har akkurat feiret sitt 25-års jubileum. Odd Borgestrand (67) har hatt en sentral rolle som formidler i over 20 av dem. Nå er det slutt, og Odd har vært på sitt siste Hallingtreff. – Savner ham allerede, sier møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl.
Av Jørn Søderholm Få mennesker i bransjen og landet kjenner Hallingtreff så godt som Odd Borgestrand. Journalisten, redaktøren og formidleren har hatt en sentral rolle i VA-konferansen helt siden det var et hyggelig sosialt treff for 30-40 deltakere. – Jeg var med første gang på Bardøla. Det var visst i 1999. Det var bitende kaldt, og jeg fikk meg et aldri så lite kultursjokk da jeg kom opp hit. Den gangen var Hallingtreff mer sosialt enn faglig, humrer Borgestrand. Siden har det utviklet seg til VA-Norges kanskje viktigste spesialiserte fagtreff. Eller VA-bransjens tankesmie, som grunnlegger og primus motor Arve Hansen kalte det.

VA-bransjens tankesmie

– Ja, dette er virkelig VA-bransjens tankesmie. Det er en god betegnelse på treffet som har blitt veldig bra faglig, sier Borgestrand. Han har selv mye av æren for at Hallingtreff har utviklet seg til det som nå er en spesialisert og faglig solid VA-konferanse med over 320 deltakere i en fullsatt konferansesal på Vestlia Resort på Geilo. – Odd har gjort en helt uvurderlig jobb for Hallingtreff. Virkelig. Han kjenner så mange folk og har et veldig stort kontaktnett. I tillegg har han mange fine innfallsvinkler og gode innspill i utvikling av program og innhold. De siste årene har han reist rundt med videokamera og laget videoreportasjer som brukes i konferansen. Det gir den en ekstra dimensjon og verdifull variasjon. Formidleren Odd Borgestrand har mye av æren for at Hallingtreff har blitt så bra, sier møteleder Borghild T. Folkedal. Kollega og "med-møteleder" Martina Bergh Svedal berømmer også Odd Borgestrand for en uovertruffen produktivitet i formidling av konferansen mens den pågår. – Han skriver artikler på løpende bånd, mens konferansen foregår. Den formidlingen gjør at Hallingtreff blir veldig levende. Det har vært viktig for at Hallingtreff har blitt så bra som det har. Han står alltid på for fullt. Jeg savner ham allerede, sier Svedahl. Steinar Tragethon i Hallingplast AS er takknemlig for den jobben Odd Borgestrand har gjort for Hallingtreff gjennom årene. Både med formidling og markedsføring, men også som bidragsyter i å utvikle et bredt og sterkt innhold i konferansen. – Odd har vært sentral over tid, og gjort så mye mer enn "bare" å skrive. Med sin solide bransjekunnskap og styrke som formidler har han også gitt viktige bidrag i arrangementskomiteen. Det har vært med på å gjøre Hallingtreff bedre, og å løfte det til den posisjonen det har fått, sier Tragethon. Det første Hallingtreffet ble arrangert av en samarbeidstrio bestående av
  • Ola Sandum, Sandum AS (og faren til Kristian Sandum i Steg Entreprenør AS)
  • Arve Hanen, VA-Teknikk
  • Steinar Tragethon, Hallingplast.
Båsum var med som foredragsholder, mens Olimb kom inn senere.

VA-bransjens framskritt og utfordringer

Odd Borgestrand mener selv Hallingtreff har vært en gullgruve for ham som journalist med spesialisering på VA-bransjen. Det har gitt en unik tilgang på fagfolk i hele verdikjeden i VA-faget. Det har gitt god tilgang på saker som belyser bransjens framskritt og utfordringer. Arrangørenes åpenhet har vært en viktig drivkraft i suksessen. – I begynnelsen var det et par-tre NoDig-entreprenører som dro lasset sammen med Hallingplast. Siden åpnet det seg mer og mer. Hallingplast inviterte inne hele bransjen. Rådgivere, entreprenører, ingeniører og operatører i kommunene. Hele verdikjeden innenfor VA-faget er samlet på ett sted. Det har vært med på å berike Hallingtreff veldig. Det er et unikt møtested der grøftefolk og akademikere møtes over bordet. Her snakker "NTNU-ere" og driftspersonell samme språk. Det er en sjeldenhet, sier Odd Borgestrand. Han berømmer også Steinar Tragethon i Hallingplast for hans ønske om å åpne dørene på Hallingtreff også for konkurrenter.

Hallingplast inviterer konkurrenter inn

– Det sier mye om hans visjoner for bransjen. Der andre velger å holde innovative produkter og prosesser tett til brystet, viser Tragethon det heller fram. Her er konkurrentene hjertelig velkomne både i fabrikken og konferansen. Den åpenheten er viktig. Flere konkurrenter av Hallingplast har vært her som foredragsholdere. Det har både Hallingplast og Hallingtreff tjent stort på. Viljen til å dele kompetanse er en viktig suksessfaktor i Hallingtreff, sier han. – Er det vemodig? Hva kommer du til å savne mest? – Ja, det er vemodig. Jeg kommer til å savne alle møtene med genuint interesserte fagfolk. Hallingplast-miljøet kommer jeg også til å savne. Det var virkelig moro å få skrive jubileumsboka for Hallingplast, sier Odd Borgestrand. Han har sagt farvel til Hallingtreff. Nå er han inne i siste måned som journalist for SSTT, mens RIN-oppdragene avsluttes med årskonferansen på Lillehammer i slutten av august.  Han fortsetter inntil videre som frilansjournalist i Byggfakta og VVS-Akuelt i begrenset omfang, i en periode som foreløpig ikke er tidsbestemt.