Sikkerhet også på vei til og fra jobb

Trafikksikring AS driver omfattende kursvirksomhet i ulike næringer for sikre at dyktige fagfolk ikke skal bli en del av ulykkesstatistikken på norske veier. Selskapet har også lang erfaring i arbeidsvarsling. -Hver eneste dag skjer det ulykker i trafikken skjer i forbindelse med driftsoppgaver. Mens antallet trafikkulykker generelt viser en gledelig nedgang er det de siste tre årene blitt en dobling i antall dødsulykker i forbindelse med arbeidsoppdrag til driftspersonell i ulike yrkesgrupper. Dette gjelder også VA-bransjen, forteller Tom F. Brekke. I fjor mistet 48 mennesker livet på jobb, og de fleste er unge og uerfarne medarbeidere. 30.000 personer kjører i påvirket tilstand i Norge hver dag.  130.000 bilførere kjører uten at de er egnet til å kjøre bil. Sjansen for å møte en person som ikke burde sitte bak et ratt er derfor ganske stor, sier Tom F. Brekke. Statistikken viser at møteulykkene går ned, men utforkjøringer og såkalt aleneulykker har økt med 75 prosent de tre siste årene. «Jeg skulle bare» Den største faren er det kjente og farlige uttrykket at «jeg skulle bare». Operatører i norsk vannbransje er ofte kort stund på et sted. Operatører og driftspersonell utfører ofte oppdrag som haster fordi det er en lekkasje eller brudd. Mange parkerer i en gate eller langs en vei og bruker eget kjøretøy som sikring.  Èn dag kommer konsekvensen av ubetenksomhet, advarte Brekke. -Det er grunn til å tenke mye mer på sikkerhet til og fra arbeidsplass. Alle firmaer har store permer med fokus på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, men ikke i samme grad på «transportetappen» til selve arbeidsoppdraget. Under sitt foredrag utfordret Brekke medlemmene i RIN om å aktivt å tenke på sikkerhetssoner dersom man parkerer langs en vei i forbindelse med et oppdrag. Sikkerhetssonen er til enhver tid halvparten av hastigheten, pluss 10 meter. Det vil si 35 meters sone v50 km/t fartsgrense. Rapportering av uønskede hendelser (RUH) er viktig for å bedre sikkerheten, men dessverre er det svært få som tar seg tid til å rapportere denne type hendelser. Statistikken har derfor store mørketall, mener Brekke, som også henviser til veilederen om risikovurdering i trafikken, som Statens vegvesen har gitt ut.