https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/12/VA-senter-012-Kopi-1.jpg

Sigurd Grande styreleder i vannsenteret

avatarevuser
Oppdatert: 13 desember 2019
Det første formelle styremøtet i det nystiftede "Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS",er gjennomført etter at vannsenteret ble stiftet som offentlig/privat selskap 26. november.  Onsdag 11.desember blir dermed en ny merkedag for selskapet. Det er Norsk Vann som skriver det på sine nettsider. Selskapet skal nå gå i gang med den fysiske etableringen av anlegget som skal utgjøre en viktig kunnskapsformidler og et samlingspunkt for bransjen. Sigurd Grande i Oslo VAV ble for øvrig valgt til selskapets første styreleder. [caption id="attachment_6890" align="alignright" width="640"]
Styre- og varamedlemmer som deltok i det første styremøtet i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS. Første rekke fra venstre: Lars Atle Holm (NMBU), Sigurd Grande (Oslo kommune, styreleder), Ingunn Tryland (Norsk Vann) og Finn Bangsund (MEF). Andre rekke fra venstre: Ari Soilanmi (RIF), Yngve Wold (Norsk Vann) og Sjur Tveite (Prosjektleder). Tredje rekke fra venstre: Terje Reiersen (Basal), Torbjørn Loteh Vik (Brødrene Dahl) og Hans Christian Sundby (NMBU). Bak fra venstre: Knut Bjarne Sætre (Bærum kommune), Peer-Christian Nordby (RIN), Einar Melheim (konsulent) og Bjarne Haugland (VVP-VA). (Foto: Norsk Vann)[/caption] Et senter med mange oppgaver Lokaliseringen er i tilknytning til NMBU på Ås, og planlagt åpning er høsten 2021. Senteret skal bidra til innovasjon og kompetanseutvikling som skal sikre et best mulig grunnlag for at bransjen skal møte de krevende utfordringene den står overfor. Omfattende investeringer må gjøres i vann- og avløpsinfrastrukturen, og til dette trengs operatører, ingeniører og forskere som har oppdatert kompetanse om drift og fornyelse av ledningsnett. Nasjonalt senter for vanninfrastruktur skal når det åpner tilby kurs og seminarer, teste og demonstrere nye tekniske løsninger og metoder og være en arena for utdanning av ingeniører og et sted hvor forskningsaktivitet kan foregå i et fullskala testanlegg. Unikt samarbeid er et ganske unikt samarbeid hvor alle sektorer i vannbransjen deltar i et felles løft. Her er NMBU som utdanningsinstitusjon, produsenter og leverandører, representanter for rådgivende ingeniører, maskinentreprenører samt eierne av infrastruktur som er norske kommuner. Norsk Vann er også en betydelig aksjonær i senteret.  Her bør også nevnes initiativtaker RIN og SSTT. RIN i styret Rørinspeksjon Norge er representert i styret ved Peer-Christian Nordby, og han vil nok sørge for at senteret også blir en viktig arena for praktikerne i RIN, selv om dette ikke var en del av omtalen på Norsk Vann sine nettsider etter det første formelle styremøtet.