https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/03/Admin-spyleteam-–-Kopi-1.jpg

Satser på kommunalteknikk i nord

avatarevuser
Oppdatert: 02 mars 2019
VVS Team i Tromsø er nytt medlem i Rørinspeksjon Norge og ønsker å bidra til sterkere fokus innen kommunaltekniske oppdrag både i Tromsø og i resten av landsdelen. -Som medlem av RIN har vi begynt å engasjere oss mer og mer siden vi startet opp med kommunaltekniske arbeider. Oppdragsmengden øker, og derfor har vi nå også supplert driften vår med utstyr for blant annet trykktesting, kloring, desinfisering og lekkasjesøk, forteller Niclas C. Wright, som er eier i VVS Team AS og avdelingsleder for spyleteamet i selskapet. Selskapet har bygget en ny rigg, der en tidligere mannskapsbrakke på hjul er bygget om til å bli en godt egnet rigg for kontroll av nyanlegg, trykktesting, kloring, desinfeksjon og lekkasjesøk. [caption id="attachment_6201" align="alignright" width="641"]
Tromsø-bedriften VVS Team AS er stolte over å kunne ta i bruk det selskapet mener er Norges største og mest innovative rigg for utførelse av sluttkontroll for VA anlegg.[/caption] -Med denne riggen kan vi enkelt forflytte oss og utføre alle relevante oppdrag innenfor kommunaltekniske tjenester i hele landsdelen. Vi ser på regionen fra Mo i Rana i sør til Kirkenes i nord som vårt arbeidsområde, sier Wright. -Vi er stolte over å kunne presentere Norges største og mest innovative rigg for utførelse av sluttkontroll for VA anlegg. Riggen har våre ansatte selv bygget for å ivareta de strenge kravene som må følges for å utføre denne type arbeid, i tillegg til våre egne krav til hvordan dette arbeidet bør utføres. Riggen er utstyrt med eget operatørrom, en kontordel og teknisk rom for å ivareta hygienisk kontroll på utstyr.Vi benytter markedsledende Sklars Mastertest til utførelse av kloring, desinfisering og nøytralisering samt for trykktesting, forklarer Wright. Komplett leverandør til høsten Wright har store ambisjoner med et selskap som i dag har totalt 13 ansatte. Spyleteamet består i dag av tre medarbeidere. -Vi har som mål å bli en komplett leverandør innen vann og avløp. Vi vil også jobbe oss inn rørfornyingsmarkedet, men her må vi først opparbeide intern kompetanse. Foreløpig kan vi ta oss av punktreparasjoner, men vi satser på å være hundre prosent operative innen høsten 2019, sier han. Wright er spesielt stolt av å være i besittelse av det beste innen lekkasjesøk. Det er bare en håndfull selskaper i Norge som har investert i Enigma lekkasjesøkeutstyr, som Wright mener er det beste på markedet. ENIGMA er konstruert for å søke lekkasjer i områder der vanlige korrelatorer har problemer på grunn av forstyrrelser fra forbruk, trafikk og andre støykilder. Systemet kombinerer lydlogging og korrelering samtidig i ett produkt for å effektivisere lekkasjesøkingen og redusere kostnadene til mannskap og nattarbeid. Ungt og ekspansivt selskap VVS Team er medlem av Rørentreprenørene Norge i tillegg til RIN. Selskapet ble etablert i 2012 under navnet VVS Proffpartner, men fisjonerte og byttet navn til VVS Team Tromsø AS i 2017. I begynnelsen av 2018 ble avdelingen VVS Spyleteam etablert og har siden da daglig løst vann og avløpsproblematikk for private, næring, industri og forsikring. VVS Team Tromsø er en bedrift med lokalt eierskap, og vi bygger nå relasjoner med det lokale næringslivet i Nord-Norge for å sikre solid drift både for oss selv og får våre samarbeidspartnere. Derfor forsøker vi størst mulig grad å velge lokale entreprenører og bedriftseiere ved kjøp av tjenester og materiell. På kort tid har vi fått et godt fotfeste i bransjen, og derfor satser vi offensivt på kursing av både ansatte og ledelse. Vi ønsker å være oppdatert og følge utviklingen i vann- og avløpsbransjen, sier Wright videre. Medarbeiderne i spyleteamet har nå tre biler til disposisjon, nemlig to spylebiler og en kombibil for spyl og sug. De seks rørleggerne har hver sin servicebil. Rørleggere VVS Team er mest kjent som et lokalt firma for rørleggertjenester. De har dyktige rørleggere som har bredt erfaringsgrunnlag og spisskompetanse på alt fra eksklusive baderoms installasjoner til . sprinkelkontroll, rensing av varmeanlegg, salg og installasjon av varmepumper og oppdrag som servicerørleggere.  Derfor er selskapet også medlem av landet største rørkjede, nemlig VVS EKSPERTEN. VVS Team Tromsø AS har sentralgodkjenning tiltaks-klasse 2 for utførende og 1 for prosjekterende. Selskapet er også tilknyttet Byggopp Hålogaland – Godkjent Lærebedrift som har som mål å ha minst to lærlinger under opplæring, Startbank kvalifisert og Sikker vanninstallatør – Godkjent og foretrukket leverandør for Gjensidige.