https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/02/digitalkurs-1.png

Satser på både fysiske og digitale fagtreff

avatarevuser
Oppdatert: 22 februar 2021
Rørinspeksjon Norge arbeider nå med å digitalisere samtlige av sine operatørkurs, og tror kombinasjonen av fysiske og digitale fagtreff blir framtidens løsninger. Det bekrefter faglig sekretær Martina B. Svedahl, som fra sitt hjemmekontor konstaterer at hverdagen er blitt stadig mer digital som følge av Covid-19-pandemien. De enkelte faggruppene i RIN har det siste halve året arbeidet med digitalisering av kursene, og de to første er nå klare. Det vil bli avholdt to digitale kurs våren 2021:
  • 17. mars 2021: «Oppgraderingskurs rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger»
  • 18. – 19. mars 2021: «Operatørkurs private avløpsledninger; Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg».
Mer informasjon og påmelding til de to kursene finner du nederst i artikkelen. -De fleste av våre operatører ønsker nok å møte fram fysisk til de ulike operatørkursene, og de er jo også i utgangspunktet praktisk rettet.  Erfaringsutveksling og sosialt samvær er en viktig del av våre fagtreff. Derfor vil digitale kurs bli et supplement. Det bør også bli en mulighet for kursdeltakere å velge mellom fysisk frammøte eller digital deltakelse. Mange kan ha lang reisevei og føler også at det er vanskelig å være borte fra jobben over flere dager. Dermed bør vi legge til rette for deltakelse fra hjemsted eller hjemmekontor, mener Martina B. Svedahl. Omfattende kurspakke RIN har etter hvert utviklet en omfattende kurspakke:
  • To separate operatørkurs i spyling og rørinspeksjon
  • Oppgraderingskurs rørinspeksjon
  • Bestillerkurs rørinspeksjon
  • Lekkasje og trasèsøk, del 1og del 2
  • Operatørkurs for private avløpsledninger
  • Kontroll av VA-anlegg (under utarbeidelse)
Kursansvarlig og forelesere på de enkelte kursene vil stå for gjennomføringen av selve digitaliseringen. TD-gruppa ønsker å gjennomføre et prøvekurs før de eventuelt ser på muligheten for en digital gjennomføring. Foreløpig er det ikke fastsatt noen dato for dette prøvekurset. Her er informasjon og påmelding til vårens to kurs:   Invitasjon - Operatørkurs private avløpsledninger - mars 2021 (2) Invitasjon og påmelding til oppgraderingskurs rørinsp mars 2021 (1)