https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/02/Martina-Bergh-Svedahl-og-Stein-Linholt-Foto-Jorn-Soderholm.jpg

Samhold og kompetansedeling i 30 år

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 02 februar 2024

Martina Bergh Svedahl og Stein Linholt i samtale på Hallingtreff 2024. (Foto: Jørn Søderholm)

Det er 30 år siden Rørinspeksjon Norge (RIN) ble etablert. – 30 år med kompetansedeling og samhold i bransjen er uvurderlig viktig, sier Stein Linholt i Norva24 Flagstad. Han har selv vært med i over 20 år. 

Teksten er med tillatelse hentet fra Norva24s hjemmeside, hvor den først ble publisert.

I 1994 gikk syv kommuner og åtte private selskaper sammen om et spleiselag. Det var starten på organisasjonen Rørinspeksjon Norge, i dag en viktig institusjon i bransjen. Ingen har bidratt så mye til kompetanseheving blant operatører i VA-bransjen som Rørinspeksjon Norge. Eller RIN, som det kalles blant de som kjenner organisasjonen. 

Rørinspeksjon Norge ble formelt stiftet i Oslo 6. februar 1995. Likevel er det «spleiselaget» i 1994 som markerer starten på RINs historie. RIN runder altså 30 år i 2024.

– Det er operatørenes arena! Her er alle likemenn, ingen er over- eller underordnet. Vi er konkurrenter i hverdagen, men kollegaer og kamerater når vi møtes på fagtreff eller kurs. Disse anledningene til å prat om erfaringer og dele kunnskap er viktig. Her bidrar vi alle til å framsnakke bransjen. 

Det sier Stein Linholt. 

Faglig nettverk i RIN

Til daglig er han avdelingsleder for spyling og kvalitetssikring av VA-anlegg hos Norva24 Flagstad. Han har gjennom mange år også vært engasjert i RIN. Først som menig medlem, nå som leder i faggruppa for tetthetsprøving og desinfisering i RIN. Den kalles i kort for «TD-gruppa». 

Som faggruppeleder sitter Linholt også i RINs styre.

– Jeg har vært med der helt siden jeg begynte som operatør på spylebil og deltok på mitt første operatørkurs. Det er minst 20 år siden. Veldig fint å få både ta del i og bidra til kompetansedeling i bransjen, sier Linholt. 

Flere andre sentrale medabeidere i Norva24 er også engasjert i RIN. Per Sigve Henriksen og Christoffer Henriksen i Norva24 Sørmiljø har begge lang fartstid i organiasjonen, blant annet i faggrupper og som instruktører på kurs. 

Gjennom TD-gruppa har han de siste årene vært sterkt delaktig i arbeidet med å utvikle et kompendium og kurs i trykkprøving, tetthetsprøving og desinfisering. Dette er kurs som fra nå og utover skal kjøres på det nye Vannsenteret på Ås.

– Det har vært en lang vei. Men vi fikk til slutt ut et bra kurs og kompendium, sier Stein Linholt. 

/static/65a339d99a74d851effa0b942231922c/Martina-Stein-Linholt-og-Christoffer-Henriksen-edited-scaled.jpeg

RINs fagsekretær Martina Bergh Svedahl, like bak henne sitter Stein Linholt fra Norva24 Flagstad sammen med Christoffer Henriksen i Norva24 Sørmiljø. Bildet er tatt under Hallingtreff 2024. Det er ikke bare kunnskap som deles gjennom RIN, men også gode opplevelser.

Kommuner og private

RINs medlemmer er en blanding av kommunale og interkommunale selskaper, private entreprenører, programvare- og utstyrsleverandører og konsulenter. Dette er et kontakter og et nettverk som også er høyst relevant i det daglige arbeidet i Norva24.

Foreningen RIN finansieres gjennom medlemskontingent, kursvirksomhet og spleiselag.

RIN arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. RIN arbeider «non-profit» og alle foreningens inntekter går med til å videreutvikle medlemmenes fagområder.

– En av de viktigste oppgavene til RIN er å bidra til at medlemmenes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs og opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporteringsverktøy. Da er engasjement fra Stein Linholt og andre ildsjeler i RIN en uvurderlig ressurs. 

Det sier fagsekretær Martina Bergh Svedahl. Hun har i en årrekke sittet i sekretariatet, som er et viktig bindeledd i RIN. Til daglig jobber hun som som rådgiver. I den rollen er Rørinspeksjon Norge en unik forening å delta i. 

Tett på operatører og ledningseiere

– Her kommer man tett på de som stiller diagnosen på ledningsnettet og som vet hvor skoen trykker. Dette er uvurderlig kunnskap og kompetanse for oss som skal planlegge og fornye ledningsanlegg. Anlegg som både skal vare lenge, men som underveis også skal kunne driftes og vedlikeholdes, sier hun.

Martina vil på det sterkeste anbefale andre rådgivere å delta aktivt i RIN.  

RIN skal også være en viktig bidragsyter overfor nasjonale myndigheter i arbeidet med utarbeidelse av tekniske krav, prosedyrer og nasjonale retningslinjer. RIN er en forening som er åpen for alle, hvor deling av informasjon og nettverksbygging mellom medlemmene står sentralt.